Závěr školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. června 2020, které je účinné ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod., které se týká provozu škol a školských zařízení, Vás informujeme:

Žáci 1. stupně, kteří se neúčastnili výuky od 25. 5. 2020, žáci 2. stupně, kteří se neúčastnili konzultací od 8. 6. 2020, a konzultací devátých tříd od 11. 5. 2020, musí při vstupu do školy 30. 6. 2020 odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků covid-19. Formulář naleznete v příloze, u třídních učitelů, na webu školy a v předhalí školy.

Žáci 1. stupně: vstup do školy v 8:00, vydání vysvědčení a hodnocení práce ve druhém pololetí, odchod dle pokynů třídních učitelů (asi 1 h). Oběd se uskuteční pouze pro žáky, kteří se účastnili výuky od 25. 5. 2020, odpolední činnosti do 15 hodin. 
Žáci 2. stupně: vstup do školy v 8:20, vydání vysvědčení a hodnocení práce ve druhém pololetí (asi 1 h). Oběd se neposkytuje.
 

Příslušné mimořádné opatření je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Obědy na nový školní rok 2020/2021 je možno objednávat od 24. 8. 2020 na stránkách strava.cz, mailem jidelna@zsgenjanka.cz, telefonicky 596 632 586 , 725 528 662.

Mgr. Šárka Fehérová