Zápis do 1. třídy

Srdečně zveme rodiče a zákonné zástupce dětí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 let, tzn. narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 k zápisu do 1. třídy.

Bližší informace:

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Na webu se seznamte se Školními vzdělávacími programy a vyberte jeden  z nich, který uvedete v e-přihlášce

• K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, zákonní zástupci – ZZ, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky, nebo jim byl v minulém školním roce udělen.

Vzhledem k Bezpečnostním opatřením realizujeme zápis on-line:

Rodiče (zákonní zástupci – ZZ), kteří nemají možnost využít Internet, musí přihlášku vyplnit osobně ve škole nebo telefonicky. Termín dohodnete na telefonu 602 296 022.

Klepnutím na banner se dostanete do webové aplikace, ve které vyplníte všechna potřebná data o svém dítěti a dále si vyberete termín – datum a hodinu, kdy doručíte potřebné dokumenty (bez přítomnosti dítěte): Přihlášky vytiskneme a rodič přijde jen podepsat. Časové rozestupy jsou 20minutové, rodiče se nebudou potkávat.

Klikněte a vyplňte přihlášku, zpřístupněno od 1. 4. do 30. 4. 2020
Termíny k osobnímu doručení dokumentů: 6. 4., 7. 4. 2021 od 12 do 17 h a 26. 4. od 15 do 17 hodin. Jiný termín je nutno domluvit telefonicky.

info na tel. 602 296 022

Rodiče (ZZ) při zápisu předloží:

  • svůj občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • kartu zdravotní pojišťovny dítěte
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, případně dokumenty z Pedagogickopsychlogické poradny a vyjádření dětského lékaře k odkladu
  • cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu

Zákonný zástupce dítěte či jiná osoba pověřená zastupovat dítě může přihlášku doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (eywmqp7),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. proto bude řízen. V tomto případě PŘIHLÁŠKU ani případnou ŽÁDOST O ODKLAD netiskněte. VŠE VYPLNÍTE VE ŠKOLE.
  • Přihláška k zápisu«

Žádost o odkladŽádost o odklad povinné školní docházky«

Žádat mohou zákonní zástupci spolu s žádostí o přijetí (ano, nejprve musíme Vaše dítě přijmout a potom můžeme udělit odklad). Je nutné je vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětské lékařky a pedagogickopsychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí! O odklad je nutné požádat nejpozději do 31. 5. 2021 po dohodě s ředitelkou školy. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je povinností umístit dítě do předškolního vzdělávání, např. do přípravné třídy, kterou naše škola zřizuje, nebo do předškolního zařízení, ve kterém je volné místo.

OPATŘENÍ MŠMT K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školský zákon stanoví termín  zápisu do 1. ročníku ZŠ od 1. do 30. dubna 2021. Vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ v souladu s „Opatřením MŠMT k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022“. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.