Zápis do 1. třídy

Bližší informace:

Na webu se seznamte se Školními vzdělávacími programy a vyberte jeden  z nich, který uvedete v e-přihlášce

• Zapisují se děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 6 let, tzn. narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

• K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, zákonní zástupci – ZZ, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky, nebo jim byl v minulém školním roce udělen.

Vzhledem k Bezpečnostním opatřením realizujeme zápis on-line:

Rodiče (zákonní zástupci), kteří nemají možnost využít Internet, musí přihlášku vyplnit osobně ve škole. Termín dohodnete na telefonu 602 296 022.

Klepnutím na banner se dostanete do webové aplikace, ve které vyplníte všechna potřebná data o svém dítěti a dále si vyberete termín – datum a hodinu, kdy doručíte potřebné dokumenty (bez přítomnosti dítěte):

Klikněte a vyplňte přihlášku, zpřístupněno od 1. 4. do 30. 4. 2020
Termíny k doručení dokumentů: 2. 4., 7. 4. a 9. 4. 2020 od 8 do 12 h, pozdější termín je nutno domluvit telefonicky.

• Rodiče (ZZ) při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny, rozhodnutí o odkladu školní docházky, případně dokumenty z Pedagogickopsychlogické poradny, vyjádření dětského lékaře k odkladu, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu

info na tel. 602 296 022

OPATŘENÍ MŠMT K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školský zákon stanoví termín  zápisu do 1. ročníku ZŠ od 1. do 30. dubna 2020. Vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ v souladu s „Opatřením MŠMT k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021“. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

Zákonný zástupce dítěte či jiná osoba pověřená zastupovat dítě může přihlášku doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (eywmqp7),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou,
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. proto bude třízen

Vzor přihlášky bude po revizi právníkem zaslán k dispozici škole a současně bude vyvěšen na webových stránkách města v rámci záložky „Informace ke koronaviru“.