Výzkumná studie dětského užívání technologií pro rodiče žáků 1, 2 a 3 třídy

Vážení rodiče, dovoluji si vás oslovit s prosbou o účast na výzkumném projektu, který právě probíhá na naší škole a který se týká dětského užívání technologií (chytrých telefonů, počítačů, tabletů aj.). Jedná se o spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.  

Chápu, že doba není takovým počinům příliš nakloněna. Na druhou stranu je problematika dětského používání technologií velmi aktuální. Současná situace způsobila, že technologie musely začít používat děti už od prvních tříd. Provádění studií tohoto typu je nezbytné proto, aby bylo známo, jak nejlépe děti s technologiemi seznamovat a také jak vy – rodiče – můžete předcházet některým negativním jevům, které s užíváním obrazovek mohou souviset (např. poruchy spánku, pozornosti, závislost na obrazovkách apod.).

Účast na výzkumu spočívá ve vyplnění online dotazníku, které by mělo zabrat maximálně 30 minut času (většinou kolem 20 minut). Dotazník můžete vyplnit na počítači nebo jakémkoliv zařízení s připojením na internet (chytrý telefon, tablet).

Výzkum realizuje tým z Katedry Psychologie Pedagogické fakulty UK a z Kliniky Adiktologie 1. lékařské fakulty UK. Výzkum byl schválený Komisí pro etiku výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Další informace o výzkumu najdete na webu https://www.rodice.online.

Dotazník budete vyplňovat zcela anonymně a nebude možné dohledat ani Vaši identitu, ani identitu Vašeho dítěte. I z toho důvodu je součástí dotazníku část, kde si sami budete vytvářet anonymní kód (je třeba určité míry Vaší trpělivosti při vyplňování úvodního anonymního kódu a následujících odpovědí). Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná, ale velice Vás prosíme, abyste se zapojiliDotazník najdete zde: https://pumpa.limesurvey.net/163544?lang=cs&school=S01W12

Děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že i jen samotné vyplnění dotazníku bude pro Vás zajímavou zkušeností! V případě dalších dotazů nebo komentářů se prosím neváhejte obrátit na mě nebo třídní učitelku!

Mgr. Ivana Hrbková
školní metodik prevence
mob. 773 760 374