Výuka od 24. 5. 2021 pro všechny žáky 1. a 2. stupně

Povinnost testování žáků 1. a 2. stupně v pondělí jedenkrát týdně.
Povinnost nošení ochrany dýchacích cest.
Osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně bez rotace.
Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu platného od 1. září 2020.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VSTUPU DO ŠKOLY:
Vstup hlavním vchodem:
1. stupeň 7:40
2. stupeň 7:50