Výuka od 17. 5. 2021, testování a školní družina

Žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí.
Žáci 2. stupně se testují 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Školní družina má provoz: 6:00 až 8:00 a 11:30 a 16:30

.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VSTUPU DO ŠKOLY:

A. PŘES ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ U TĚLOCVIČNY

OD 17. 5. 2021
IV. C                   7:30 učebna 313
VIII. C                8:00 učebna 323

B. PŘES ŠKOLNÍ DRUŽINU

OD 17. 5. 2021
I.B                      7:30
P.T.                     7:40
II.C                     7:50 učebna 312
VI.B                    8:00

C. PŘES HLAVNÍ VCHOD

OD 17. 5. 2021
I.A                         7:30
II.A                        7:50
V.B                       8:00

D. PŘES BOČNÍ VCHOD ZA ŠKOLNÍ JÍDELNOU (sběr papíru) Z ULICE RTM. GUCMANA

OD 17. 5. 2021
III. B                      7:30
VIII. B                   7:40
IV. B                    7:50
IX. B                      8:00 učebna Fy


E. PŘES VRÁTNICI

OD 17. 5. 2021
I. C                        7:30
II. B                       7:50
V. A                       8:00

F. PŘES ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ II. PAVILON boční vchod

OD 17. 5. 2021
III. C                       7:30 učebna 223
VII. B                      8:00

G. PŘES DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ I. PAVILON

OD 17. 5. 2021
III. A                        7:40
IV. A                        7:50