Výuka od 10. 5. 2021, TESTOVÁNÍ

Žáci 1. stupně se od 10. 5. testují pouze v pondělí.

Žáci 2. stupně se testují 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

.

 ČASOVÝ HARMONOGRAM VSTUPU DO ŠKOLY:

A. PŘES ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ U TĚLOCVIČNY

OD 10. 5. 2021
VI. A                         7:40
VII. A                        7:50
VIII. A                       8:00

OD 17. 5. 2021
VI. B                         7:40
VII. B                        7:50
VIII. C                       8:00

B. PŘES ŠKOLNÍ DRUŽINU

OD 10. 5. 2021
P.T                         7:40
II.C                        7:50

OD 17. 5. 2021
P.T                         7:40
III.C                       7:50

C. PŘES HLAVNÍ VCHOD

OD 10. 5. 2021
I.A                         7:30
II.A                        7:50

OD 10. 5. 2021
I.B                         7:30
IV.C                      7:50

D. PŘES BOČNÍ VCHOD ZA ŠKOLNÍ JÍDELNOU (sběr papíru) Z ULICE RTM. GUCMANA

OD 10. 5. 2021
III. A                         7:30
V. A                         7:50
VII. C                      8:00

OD 17. 5. 2021
III. B                         7:30
VIII. B                       7:40
V. B                         7:50

E. PŘES VRÁTNICI

OD 10. 5. 2021
I. C                         7:30
IV. A                       7:50
IX. A                      8:00

OD 17. 5. 2021
II. B                         7:30
IV. B                        7:50
IX. B                        8:00