Veselé odpoledne pro budoucí naše prvňáčky se vydařilo :)

a šli jsme z pohádky do pohádky ..
Dne 23. 6. 2020 se na dopravním hřišti ZŠ Gen Janka uskutečnilo veselé odpoledne pro prvňáčky. Pedagogové naší školy připravili odpoledne plné her. Děti v doprovodu svých blízkých procházely jednotlivá stanoviště, kde plnily různé úkoly. Mohly chodit na chůdách, navlékat korálky pro vílu Amálku a vyzkoušet si svoji zručnost, lovit rybičky jako Česílko nebo házet šipkami u Rumcajse, zdolávaly překážky jako trpaslíci … Všechny splněné úkoly se pečlivě zaznamenávaly. Každý budoucí žáček si odnesl drobné pozornosti.
Děkujeme za vysokou účast. Za to, že tato akce proběhla, patří poděkování zástupcům naší obce, panu starostovi Patriku Hujdusovi a paní místostarostce Janě Pagáčové, kteří nás podpořili nejen finančně, ale i svojí osobní účastí. K báječné atmosféře přispělo i tolik očekávané slunečné počasí.
Všichni se již na budoucí prvňáčky těšíme a přejeme jim, aby chvíle strávené ve škole byly pro ně časem příjemným a nezapomenutelným. Zároveň přejeme všem krásné a klidné letní dny.