Vánoční přání a velký dík

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové,  ? ? 

blíží se vánoční svátky a konec roku. Začátek školního roku byl pro nás všechny velmi netradiční: žáci se museli učit doma, my učitelé jsme si vyzkoušeli výuku online a většina rodičů se stala pro toto období „domácími učiteli“.

Mé velké poděkování tedy patří hlavně rodičům, kteří obětavě pomáhali svým dětem v době distančního vzdělávání, učitelům, pro které nebyla tato situace vůbec jednoduchá, a také vám, žákům, kteří jste s učiteli poctivě spolupracovali a učili se doma.

❤?

Jako škola jsme museli v souvislosti s Covid-19 učinit jistá omezení a opatření – budeme se ale snažit, aby následující  rok byl pro naše žáky rokem přínosným, plným nových poznatků, krásných zážitků, spolupráce a kamarádství. 

Přeji  Vám klidné vánoční svátky,



mnoho zdraví, pohody a spokojenosti v rodinách. Do  nového roku, hodně sil a chuti do učení, rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy a nám všem učitelům hlavně to, abychom mohli učit ve škole…

 ? ❤? Mgr. Šárka Fehérová