Uzavření školy od 14. 10. 2020

Na základě nových krizových opatření vlády bude škola pro žáky uzavřena v době od 14. 10. 2020.

Od 18. 11. 2020 se do školy vrací přípravná třída (PT), 1. a 2. ročníky.

OŠETŘOVNÉ:

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce:

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=152569956, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

V této době bude probíhat distanční výuka dle upraveného rozvrhu hodin. Dle zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném k 1. 9. 2020, je distanční výuka pro žáky povinná.

Pro potřeby distanční výuky budeme využívat pouze pracovní emaily učitelů a také žáků z důvodu bezpečnosti, přehlednosti a zjednodušení komunikace.

Mailové adresy mají tvar: jmeno.prijmeni@zsgenjanka.cz

V případě, že zapomenete heslo k žákovskému účtu, obraťte se mailem na martin.skyba@zsgenjanka.cz, jiri.pilar@zsgenjanka.cz, sarka.feherova@zsgenjanka.cz nebo telefonicky 607 088 302, 602 296 022

Pro žáky, kteří zatím nemají vyhovující technické vybavení, popř. připojení k Internetu, budou k dispozici tištěné materiály, které si budou moci vyzvednout vždy v úterý a ve čtvrtek na vrátnici školy (budova Gen. Janka) od 8 do 12 h.

Termín voleb do Školské rady přesouváme na listopad, přesný termín zveřejníme dle hygienických podmínek.