Povinně zveřejňované informace

Informace o organizaci:

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

* Příspěvková organizace, zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ulice Přemyslovců č. 63, 709 36 Ostrava

* Kontaktní adresa: Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika

* Úřední hodiny: ~»zde«

* Kontakty: ~»zde«

* Škola má účet u Komerční banky Ostrava, č. ú. 24634761/0100

* Datová schránka: eywmqp7

* IČ: 709 84 158         DIČ: CZ70984158         RED IZO: 600145301         IZO: 102508160

* Koncepční a strategické dokumenty:
Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ke dni 1.1.2003
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku dne 1. 1. 2005 (Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola)
Školní vzdělávací programy: ŠVP1 ~ Hrou a učením dojít k vědění
ŠVP2 ~ Učíme se pro sebe a pro budoucnost

* Žádosti o informace je možno podávat písemně, elektronicky (podatelna@zsgenjanka.cz) a prostřednictvím sekretariátu v úředních hodinách.

* Žádost o podání informací: ~»zde«

* Sazebník úhrad za poskytování informací: ~»zde«

* Výroční zpráva – podání informací 2020: ~»zde« ; 2019: ~»zde«

GDPR, kontakt na pověřence:

* Informace o zpracování osobních údajů: ~»zde«

OZNAČENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
IČ 033 73 444
se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem
tel. č.: +420 602 705 686
e-mail: roman@klimus.cz
ID datové schránky: ewann52

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Martin Krupa
tel. č.: +420 724 356 825
e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz