Učíme se doma

V předmětu Prvouka se učíme o domácích zvířatech. Úkolem bylo vytvořit domácí farmu se zvířaty. Kristýnce se moc povedla.

V těžké situaci se rodiče, žáci a učitelé spojili v úžasné spolupráci. Tady je jeden mail maminky paní učitelce I. A. Jsem velice potěšena, že to takto úžasně funguje.

Dobrý den, paní učitelko.

My to celkem zvládáme doma, učíme se pravidelně každý den, Kristýnka měla trochu problém se psaním psacího malého ř a ž (hodně se jí to pletlo), tak jsem zvolila formou hry procvičování, tak už tomu rozumí. Na čtení je šikovná, každý večer nám doma čte pohádku a začala jsem ji pouštět pohádky mluvené, aby mi potom řekla o čem pohádka byla. Text toho ježka ze slabikáře jsme procvičovaly dva dny, protože Kristýnka pořád používala přesné věty z textu, takže když ji jedno slovo vypadlo, tak nevěděla nic, tak jsme se učily, aby vlastními slovy popisovala, co si z toho článku zapamatovala. Jinak zatím to jde všechno v rámci možností, chci Vám poděkovat za všechny možné procvičování, co zasíláte, je to velká pomoc pro nás. Zasílám Vám v příloze tu farmu, co jsme si vyrobily. Přeji Vám v tomto nepříjemném čase spoustu klidu a pohody. Kristýnka moc pozdravuje.  Ještě jednou děkujeme za veškeré přílohy, prezentace apod.

S pozdravem Labušová