Třídní schůzky 24. 11. 2020 on-line

Třídní schůzky se tentokrát budou konat přes aplikaci MEET on-line. Třídní učitelé rozešlou na školní maily žáků přihlašovací kód a domluví s rodiči začátek video schůzky.