Třídní schůzky

školní rok 2020/21

15.9.2020 třídní schůzky 1. stupeň od 16 hodin, 2. stupeň od 16:30

24.11.2020 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími Z DŮVODU MOMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SE USKUTEČNÍ ON-LINE PŘES ŽÁKOVSKÉ MAILY, info poskytene třídní učitel.

1.12.2020 schůzka rodičů vycházejících žáků

30.3.2021 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

18.5.2021 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

.

.

školní rok 2019/20

17. 9. 2019 od 16:00 1. stupeň, přípravná třída (PT), od 16:30 2.stupeň

Třídní schůzky

5. 11. 2019 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

11. 3. 2020 MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16 h pro rodiče žáků 7. ročníku a dalších, kteří se mají účastnit lyžařského výcviku na ozdravném pobytu od 15. 3. 2020

17. 3. 2020 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů jsme nahradili individuálními konzultacemi. Domluvte si schůzku s třídním učitelem, učitelkou.

19. 5. 2020 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími