Třídní schůzky

školní rok 2021/22

14.9.2021 třídní schůzky 1. stupeň a přípravná třída (PT) od 16 hodin, 2. stupeň od 16:30 (6-9. třída)

23.11.2021 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

30.11.2021 schůzka rodičů vycházejících žáků

změna termínu 5. 4. 2022 29.3.2022 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

17.5.2022 konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími