Třídní schůzky

17. 9. 2019 od 16:00 1. stupeň, přípravná třída (PT), od 16:30 2.stupeň

Třídní schůzky

5. 11. 2019 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

11. 3. 2020 MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16 h pro rodiče žáků 7. ročníku a dalších, kteří se mají účastnit lyžařského výcviku na ozdravném pobytu od 15. 3. 2020

17. 3. 2020 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů jsme nahradili individuálními konzultacemi. Domluvte si schůzku s třídním učitelem, učitelkou.

19. 5. 2020 od 16:00 1. stupeň, PT, od 16:30 2. stupeň

Třídní schůzky a konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími