Testování ve školách od ledna 2022

Od ledna startuje upravený režim preventivního antigenního testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí, žáků jak neočkovaných, tak očkovaných (i posilovací dávkou) i těch, kteří prodělali nemoc.
Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění, (pokud po celou dobu testování používali ochranu dýchacích cest).
Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.
Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků. Výdej obědů pro třídu v režimu test-to-stay je vyhrazen od 11 hodin.

Bližší informace k vydání „Potvrzení o nařízení karantény“ najdete v odkazu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (khsova.cz)

Od 31. 1. 2022 platí , že osoba, která prodělala covid-19 v posledních 30 dnech ke dni preventivního testování se testovat nebude.