Termíny pedagogických rad pro školní rok 2020/21

 • 1. pedagogická rada v úterý 10. 11. 2020
 • 2. pedagogická rada v úterý 19. 1. 2021
 • 3. pedagogická rada v úterý 13. 4. 2021
 • 4. pedagogická rada v úterý 22. 6. 2021

Schůzka rodičů vycházejících žáků

 1. 12. 2020

Zápis do prvních tříd

 1. 4. – 30. 4. 2021

Schůzka rodičů budoucích prvních tříd 15. 6. 2021 v 16 h

Přijímací zkoušky na střední školy

Schůzka s rodiči vycházejících žáků prosinec 2021 (bude upřesněno)

Talentové zkoušky 2. 1. – 15. 1. 2021

 1. kolo          12. 4 – 28. 4. 2021       maturitní obory

   

                    22. 4 – 30. 4. 2021       ostatní obory

Plánované ozdravné pobyty

IV.  A, B, C                1. 10. – 14. 10. 2020        
II. A, B                     2. 10. – 14. 10. 2020        
VII. a VIII.              4. 10. – 17. 10. 2020        
VII. a VIII.              14. 3. – 27. 3. 2021 …… neuskutečněno z důvodu vládních omezení 
III. A, B, C                17. 4. – 30. 4. 2021 …… neuskutečněno z důvodu vládních omezení      
 

Plavání …… neuskutečněno z důvodu vládních omezení

III. A                8. 9. – 26. 1. 2021   8.00 – 8:45   úterky
III. B                8. 9. – 26. 1. 2021   8:45 – 9:30   úterky
III. C, II. C        3.9. – 28.1.2021   8.45 – 9.30   čtvrtky