Termíny pedagogických rad pro školní rok 2020/21

  • 1. pedagogická rada v úterý 10.11.2020
  • 2. pedagogická rada v úterý 19.1.2021
  • 3. pedagogická rada v úterý 13.4.2021
  • 4. pedagogická rada v úterý 22.6.2021

Schůzka rodičů vycházejících žáků

1.12 2020

Zápis do prvních tříd

1.4. – 30.4.2021

Schůzka rodičů budoucích prvních tříd 2.6.2021

Přijímací zkoušky na střední školy

Schůzka s rodiči vycházejících žáků prosinec 2021 (bude upřesněno)

Talentové zkoušky 2.1. – 15.1.2021

  1. kolo          12.4 – 28.4.2021       maturitní obory

                      22.4 – 30.4.2021       ostatní obory

Plánované ozdravné pobyty

IV. A,B,C                1.10. – 14.10.2020        
II. A,B                     2.10. – 14.10.2020        
VII. a VIII.              4.10. – 17.10.2020        
VII. a VIII.              14.3. – 27.3.2021
III. A,B,C                17.4. – 30.4.2021          

Plavání

III.A                8.9. – 26.1 2021   8.00 – 8.45   úterky
III.B                8.9. – 26.1.2021   8.45 – 9.30   úterky
III.C, II.C        3.9. – 28.1.2021   8.45 – 9.30   čtvrtky