Současná situace ve školství vyžaduje širší pedagogicko-psychologické služby, a proto vznikají školní poradenská pracoviště (ŠPP), která přímo ve škole poskytují žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům odborné poradenské a konzultační služby přímo ve škole.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení:

výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a sociální pedagog.

Telefonní číslo na členy Školního poradenského pracoviště  – 773 762 260

školní psycholožka Mgr. Hana Kovářová – 607 089 326, hana.kovarova@zsgenjanka.cz

sociální pedagožka Mgr. Elefteria Svačinová – 607 089 259, elefteria.svacinova@zsgenjanka.cz

sociální pedagožka Mgr. Eliška Hradecká  eliska.janisova@zsgenjanka.cz

speciální pedagožka Mgr. Karolína Pilařová – 773 762 260, karolina.pilarova@zsgenjanka.cz

výchovná poradkyně Mgr. Marta Vítková – 724 038 877, marta.vitkova@zsgenjanka.cz

kariérový poradce Mgr. Pavla Pavlíčková – pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz