Současná situace ve školství vyžaduje širší pedagogicko-psychologické služby, a proto vznikají školní poradenská pracoviště (ŠPP), která přímo ve škole poskytují žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům odborné poradenské a konzultační služby přímo ve škole.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení:

výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a sociální pedagog.

Telefonní číslo na členy Školního poradenského pracoviště  – 773 762 260

školní psycholožka Mgr. Anežka Ryšavíková (nástup na MD, hledáme náhradu)

sociální pedagožka Mgr. Elefteria Svačinová, elefteria.svacinova@zsgenjanka.cz

sociální pedagog Bc. Jan Chovanec, jan.chovanec@zsgenjanka.cz

speciální pedagožka Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková dagmar.havelkova@zsgenjanka.cz

výchovná poradkyně Mgr. Marta Vítková – 724 038 877, marta.vitkova@zsgenjanka.cz

kariérový poradce Mgr. Pavla Pavlíčková – pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz