Sportovní den ~ T-mobile olympijský běh

V pátek se na našem školním hřišti za slunečného počasí uskutečnil sportovní den. Žáci závodili ve svých kategoriích v běhu, ve čtyřčlenných družstvech v ringu, šestičlenných v přehazované a celé třídy ve vybíjené. Také si mohli vyzkoušet stolní tenis, badminton, basketbal. Na závěr krásného dopoledne byli nejlepší odměněni věcnými cenami a sladkostmi 🙂

Poděkování patří Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky za finanční příspěvek na zakoupení sportovního materiálu 👍