Soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni

Dne 26. 10. proběhne soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni. Soutěž je dobrovolná.
Třídy, které se chtějí zapojit, nechť se do 15. 10. přihlásí organizátorům.
Datum odevzdání hotových děl (foto nebo dýně) je 26. 10.
Dne 1. 11. o velké přestávce vybere komise nejlepší výtvory.
Díla dodejte osobně do vestibulu, nebo zašlete foto na e-mail organizátorům.

Dýni si každá třída obstará nebo vyrobí sama.

Soutěž proběhne ve 4 kategoriích:
0.–3. třída
4.–5. třída
6.–7. třída
8.–9. třída

Autoři nejkrásnější dýně v každé kategorii získají sladkou cenu.

Organizační tým:
Ing. Yvona Dejčíková (yvona.dejcikova@zsgenjanka.cz)
Mgr. Bc. Martin Kolář (martin.kolar@zsgenjanka.cz)