Školská rada – termín voleb pondělí 30. 11. 2020 od 7:30 do 17:00

Zveme všechny rodiče, aby se zúčastnili voleb do Školské radyzástupců rodičů. Z kandidátů budou zvoleni dva zástupci, kteří se stanou členy Školské rady a budou moci přispět k rozvoji naší školy.

Termín: 30. 11. 2020 od 7:30 do 17:00

Místo: budova Gen. Janka, vstupní hala

Volební lístky obdrží oprávnění voliči – zákonní zástupci – na místě dle seznamu tříd.

KANDIDÁTI:

Mgr.  Markéta Blažová, dítě ve IV. A

Mgr. Simona Guzdková, dítě ve IV. A

Jiří Klos, děti v I. A, III. A

Karel Žurek, DiS., dítě ve II. B

Těšíme se na spolupráci​.

Vážení rodiče,
z formálních důvodů jsou volby do Školské rady s dnešním datem 15. 9. 2020 anulovány.

Omlouváme se všem kandidátům, věříme, že využijí nový termín, který zveřejníme v nejbližších dnech.
Rodičům děkujeme za pochopení.

Kandidátní listina VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020 – nový termín

Vážení rodiče, na kandidátní listinu jsme přidali čtvrtého kandidáta, který není uveden na Vašich ​hlasovacích lístcích. Prosím, doplňte si jeho jméno. Děkuji za pochopení. 

  • Mgr.  Markéta Blažová, dítě ve IV. A
  • Mgr. Simona Guzdková, dítě ve IV. A
  • Jiří Klos, děti v I. A, III. A
  • Karel Žurek, DiS., dítě ve II. B

Vážení rodiče

Dne 31. 8. 2020 skončilo tříleté funkční období Školské rady

Zveme zájemce z řad rodičů a zákonných zástupců, kteří mají zájem a chuť nabídnout své nápady na vylepšení naší školy, prezentovat připomínky ostatních rodičů, aby kandidovali ve volbách do Školské rady. Přihlásit se můžete u třídního učitele.

Volby proběhnou v den třídních schůzek 15. 9. 2020. Hlasovací lístky se seznamem kandidátů obdržíte prostřednictvím Vašich dětí v pondělí 14. 9. 2020. Rodiče (zákonní zástupci) při odchodu ze školy nebo nejpozději 16. 9. 2020 dopoledne (do 14 hodin) vhodí hlasovací lístek do připravené urny v hale školy. 

Těšíme se na spolupráci.