Školská rada

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada.
Prostřednictvím školské rady se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy a zřizovatelé podílet na správě školy. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Vážení rodiče
Dne 17. září 2019 proběhly doplňující volby do Rady školy.
Celkem bylo odevzdáno 194 hlasů, z toho bylo pro:
paní Mgr. Blažovou 114 hlasů,
pana Ing. Klose 53 hlasy,
 paní Frydrychovou 26 hlasů.
Gratulujeme ke zvolení paní Blažové a všem kandidátům velice děkujeme, že se voleb zúčastnili.
Těšíme se na spolupráci

Seznam členů školské rady Základní školy Ostrava – Mariánské Hory od září 2017

předseda rady:
Ing. David Štěpán (zástupce rodičů) david.stepan@zsgenjanka.cz

členové rady:
Jana Pagáčová, MBA (zástupce zřizovatele), změna k 21. 1. 2019
Bc. Karel Synek, DiS. (zástupce zřizovatele) změna k 1. 9. 2019
Mgr. Markéta Blažová (zástupce rodičů), zvolena 17. 9. 2019
Mgr. Kateřina Smažáková (zástupce učitelů a školy)
PaedDr. Šárka Valentová (zástupkyně učitelů a školy)

Zasedání Školské rady:

schůze_24.6.2020
schůze_28.1.2020

schůze_22.10.2019
schůze_4.6.2019
schůze_23.4.2019
schůze_12.2.2019
schůze_20.11.2018
schůze_26.6.2018
schůze_20.2.2018

schůze_28.11.2017
schůze_28.6.2017
schůze_5.4.2017
schůze_1.2.2017
schůze_12.10.2016
schůze_14.06.2016
schůze_25.5.2016
schůze_27.1.2016

schůze_7.10.2015
schůze_27.5.2015
schůze_24.2.2015
schůze_19.11.2014
schůze_8.10.2014

Výroční zprávy Rady školy:

Výroční zpráva za rok 2018_2019
Výroční zpráva za rok 2017_2018
Výroční zpráva za rok 2016_2017
Výroční zpráva za rok 2015_2016
Výroční zpráva za rok 2014_2015
Výroční zpráva za rok 2013_2014
Výroční zpráva za rok 2012_2013
Výroční zpráva za rok 2011_2012

 

Úkoly školské rady:

  • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy