Školská rada – volby

 • Kandidáti do Školské rady:
 • Mgr.  Markéta Blažová, dítě ve IV. A
 • Mgr. Simona Guzdková, dítě ve IV. A
 • Ing. Jiří Klos, děti v I. A, III. A
 • Karel Žurek, DiS., dítě ve II. B

Informace k vyhlášení nouzového stavu a podmínek ozdravných pobytů

Protože nouzový stav neovlivňuje konání ozdravných pobytů, vycestovaly 4. a 2. třídy, v neděli ještě 7. a 8. třídy. Vzhledem k tomu posunujeme hlasování na 20. 10. 2020, kdy už budou všechny třídy opět zpátky ve škole.

V pondělí 19. 10. 2020 budou dětem rozdány hlasovací lístky a v úterý 20. 10. 2020 budou moci rodiče hlasovat.

Termín pro konání voleb do ŠKOLSKÉ RADY na funkční období 9/2020 až 8/2023:
Volby se uskuteční 20. 10. 2020 v prostorách vstupní haly na obou budovách.
Na Gen. Janka od 6:00 do 17:00
Na Klicperové od 8:00 do 12:00
Volební lístky se seznamem kandidátů obdržíte prostřednictvím svých dětí v pondělí 19. 10. 2020
Na lístku zaškrtněte dva kandidáty a vhoďte do připravené volební urny. Vhodit můžete tolik lístků, kolik máte na naší škole dětí.

(zveřejněno 2. 10. 2020)

Zveme zájemce z řad rodičů a zákonných zástupců, kteří mají zájem a chuť nabídnout své nápady na vylepšení naší školy, prezentovat připomínky ostatních rodičů, apod., aby kandidovali ve volbách do Školské rady. Přihlásit se můžete u třídního učitele nebo na mailu reditelnazs@zsgenjanka.cz do pátku 2. 10. 2020. Kandidátům rádi umožníme prezentaci k volbám.

Těšíme se na spolupráci .

(zveřejněno 17. 9. 2020)

Vážení rodiče,
z formálních důvodů jsou volby do Školské rady s dnešním datem 15. 9. 2020 anulovány.
Omlouváme se všem kandidátům a věříme, že využijí nový termín voleb, který zveřejníme v nejbližších dnech.

Rodičům děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče

Dne 31. 8. 2020 skončilo tříleté funkční období Školské rady

Zveme zájemce z řad rodičů a zákonných zástupců, kteří mají zájem a chuť nabídnout své nápady na vylepšení naší školy, prezentovat připomínky ostatních rodičů, apod. aby kandidovali ve volbách do Školské rady. Přihlásit se můžete u třídního učitele.

Volby proběhnou v den třídních schůzek 15. 9. 2020. Hlasovací lístky se seznamem kandidátů obdržíte prostřednictvím Vašich dětí v pondělí 14. 9. 2020. Rodiče (zákonní zástupci) při odchodu ze školy nebo nejpozději 16. 9. 2020 dopoledne (do 14 hodin) vhodí hlasovací lístek do připravené urny v hale školy.

Těšíme se na spolupráci.

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada.
Prostřednictvím školské rady se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy a zřizovatelé podílet na správě školy. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Vážení rodiče
Dne 17. září 2019 proběhly doplňující volby do Rady školy.
Celkem bylo odevzdáno 194 hlasů, z toho bylo pro:
paní Mgr. Blažovou 114 hlasů,
pana Ing. Klose 53 hlasy,
 paní Frydrychovou 26 hlasů.
Gratulujeme ke zvolení paní Blažové a všem kandidátům velice děkujeme, že se voleb zúčastnili.
Těšíme se na spolupráci

Seznam členů školské rady Základní školy Ostrava – Mariánské Hory od září 2017

předseda rady:
Ing. David Štěpán (zástupce rodičů) david.stepan@zsgenjanka.cz

členové rady:
Jana Pagáčová, MBA (zástupce zřizovatele), změna k 21. 1. 2019
Bc. Karel Synek, DiS. (zástupce zřizovatele) změna k 1. 9. 2019
Mgr. Markéta Blažová (zástupce rodičů), zvolena 17. 9. 2019
Mgr. Kateřina Smažáková (zástupce učitelů a školy)
PaedDr. Šárka Valentová (zástupkyně učitelů a školy)

Zasedání Školské rady:

schůze_24.6.2020
schůze_28.1.2020

schůze_22.10.2019
schůze_4.6.2019
schůze_23.4.2019
schůze_12.2.2019
schůze_20.11.2018
schůze_26.6.2018
schůze_20.2.2018

schůze_28.11.2017
schůze_28.6.2017
schůze_5.4.2017
schůze_1.2.2017
schůze_12.10.2016
schůze_14.06.2016
schůze_25.5.2016
schůze_27.1.2016

schůze_7.10.2015
schůze_27.5.2015
schůze_24.2.2015
schůze_19.11.2014
schůze_8.10.2014

Výroční zprávy Rady školy:
Výroční zpráva za rok 2019_2020
Výroční zpráva za rok 2018_2019
Výroční zpráva za rok 2017_2018
Výroční zpráva za rok 2016_2017
Výroční zpráva za rok 2015_2016
Výroční zpráva za rok 2014_2015
Výroční zpráva za rok 2013_2014
Výroční zpráva za rok 2012_2013
Výroční zpráva za rok 2011_2012

Úkoly školské rady:

 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy