Sdělení obsahu vysvědčení za 1. pololetí žákovi a jeho zákonným zástupcům

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis vysvědčení vydán 28. 1. 2021

Ve stejný den bude všem žákům a zákonným zástupcům zpřístupněno pololetní hodnocení ve webové aplikaci Bakalářů v záložce Pololetní klasifikace. Návod níže.

Výpisy vysvědčení budou žákům 3. až 9. ročníku vydány po nástupu k prezenční výuce.