Výuka od 12. 4. 2021, TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,
POKUD VAŠE DÍTĚ PRODĚLALO COVID-19, PROSÍME O ZAPSÁNÍ DATA KONCE ONEMOCNĚNÍ A DATUM PRVNÍHO TR-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY DO OMLUVNÉHO LISTU. DĚTI NEMUSÍ BÝT 90 DNŮ OD TESTU TR-PCR TESTOVÁNY.

V některých případech může obavu rodičů zmírnit odpověď MŠMT na dotaz rodičů, zda mohou využít k testování jiný antigenní test, než který má škola k dispozici, viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy:

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. Prosíme rodiče, kteří chtějí využít jiného testu než máme ve škole k dispozici, aby si překontrolovali, zda jejich test odpovídá požadavkům MŠMT a je v seznamu výjímek. Děkujeme.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VSTUPU DO ŠKOLY GEN. JANKA

Od 12. 4. nastupují třídy A:  I. A V. A, I. C, II. C (výuka na Gen. Janka)

VÝUKA OD 12. 4. 2021 Vzhledem k časové náročnosti při testování žáků
ZMĚNA ČASU NÁSTUPU DO ŠKOLY

TŘÍDA    OD          VCHOD A
I. A          7:30        vcházet hlavním vchodem
II. A         7:50        vcházet hlavním vchodem

TŘÍDA    OD          VCHOD B
PT          7:40        vcházet vchodem pro družinu
II. C        7:50        vcházet vchodem pro družinu

TŘÍDA    OD          VCHOD C
I. C         7:30        vcházet vchodem přes vrátnici
IV. A       7:50        vcházet vchodem přes vrátnici

TŘÍDA    OD          VCHOD D
III. A       7:30         vcházet vchodem z ulice Rtm. Gucmana (za jídelnou)
V. A        7:50         vcházet vchodem z ulice Rtm. Gucmana (za jídelnou)


Od 19. 4. nastupují třídy B: I. BV. B, III. C, IV. C (výuka na Gen. Janka)

VÝUKA OD 19. 4. 2021

TŘÍDA    OD          VCHOD A
I. B          7:30        vcházet hlavním vchodem
IV. C        7:50        vcházet hlavním vchodem

TŘÍDA    OD          VCHOD B
PT           7:40        vcházet vchodem pro družinu
III. C       7:50         vcházet vchodem pro družinu

TŘÍDA    OD          VCHOD C
II. B        7:30         vcházet vchodem přes vrátnici
IV. B       7:50         vcházet vchodem přes vrátnici

TŘÍDA    OD          VCHOD D
III. B       7:30         vcházet vchodem z ulice Rtm. Gucmana (za jídelnou)
V. B        7:50         vcházet vchodem z ulice Rtm. Gucmana (za jídelnou)

Školní družina bude v provozu ráno od 6:30 do 7:30, žáci budou otestováni v hale školy v pondělí a čtvrtek.
Odpolední družina do 16:00.
Pro děti ISZ zajištěn pobyt od 8 do 16 h.
V provozu bude také školní jídelna pro žáky ve škole, a pro žáky s distanční výukou opět výdej obědů přes výdejní okénko na rampě jídelny.

Testování žáků bude probíhat v pondělky a čtvrtky v učebnách tříd před zahájením výuky.
Instruktážní video ohledně testování dětí: ~»zde«,
Rychlý návod: antigenní testování pro školy: ~»zde«,
https://testovani.edu.cz/

Věřím, že vám to pomůže zbavit se obav a společně nastartujeme dlouho očekávaný návrat do školy.
Všichni se na děti velice těšíme.

Mgr. Šárka Fehérová
ředitelka školy
tel. 596 622 284
mob. 602 296 022
ZŠ Ostrava – Mariánské Hory,
Gen. Janka 1208, p. o.