Otevíráme přípravnou třídu 👸🤴

Přípravná nebo také “nultá” třída je výborným přechodem mezi mateřskou školou a základní školou pro ty děti, které na „velkou“ základní školu ještě nejsou připravené. Děti mají příležitost si zvyknout na školní režim, který se střídá se školkovým. Mají prostor na hraní, sportování, procházky i odpočinek. Hravou formou, bez známek a v malém kolektivu rozvíjí dovednosti důležité pro zvládání školní docházky.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme již popáté přípravnou třídu. Jejím hlavním cílem je dát možnost dětem, které ještě nejsou zcela zralé, vyrovnat jejich vývoj a pomalu je připravit na školní povinnosti. Přednostně je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo pro děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Pro přijetí dítěte do přípravné třídy nebo pro více informací nás kontaktujte.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy do 31.5.2021.

  • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
  • Děti se neklasifikují.
  • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
  • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
  • Oběd i dopolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
  • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však mohou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu