Letní kempy 2021

Vážení rodiče,
covid 19 způsobil výrazný výpadek žáků ve výchovně vzdělávacím procesu a omezil i jejich možnost sportování, proto jsme se v rámci partnerství se vzdělávací agenturou zapojili do projektu Letní kempy 2021, jehož cílem je ve spolupráci s MŠMT vaše děti připravit formou letních sportovně-vzdělávacích kempů, které budou probíhat od 1.7. do 31.8. 2021, zpět do sociálního prostředí. Letní kempy 2021 jsou bezplatné. Vaše děti budou mít opět možnost navázat sociální kontakty, obnovit staré přátelství, zažít letní dobrodružství s kamarády a při tom se něco naučí a zasportují si se svými kamarády.

Eva Turková.
vedoucí projektu Ostraváček
Blue Volley Ostrava z.s..
+ 420 732 437 888.
eva1.turkova@gmail.com