Kariérový poradce

Mgr. Pavla Pavlíčková

e-mail: pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz

tel. : 724 048 288 – 2. pavilon

Konzultační hodiny :

úterý : 10:00 – 11:00

středa : 13:30 – 15:00

nebo dle telefonické domluvy

Náplň práce kariérového poradce :

 • zjistit profesní zájem žáků, sebepoznání žáka
 • zajistit účast žáků a rodičů na výstavách a přehlídkách škol
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • seznámit žáky s trhem práce v Moravskoslezském kraji a ČR
 • besedy o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • organizovat exkurze do středních škol, firem a podniků v Ostravě a okolí
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021 :

 • žák si může vyplnit v 1. kole přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky (ke stažení na www.atlasskolstvi.cz nebo www.msmt.cz)
 • vyplněné a podepsané přihlášky (včetně lékařského potvrzení – pokud se vyžaduje) odevzdá ke kontrole a podpisu ředitelkou základní školy kariérovému poradci nejpozději do 17. 2. 2020.
 • podepsané a zaevidované přihlášky žák dostane zpět a odevzdá na střední školy nejpozději do 1. 3. 2020.
 • žáci, kteří chtějí studovat na uměleckých oborech, musí předložit k podpisu vyplněné přihlášky kariérovému poradci nejpozději do 15. 11. 2019 a následně na střední školy do 30. 11. 2019.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY :

14 . – 15. 4. 2020 (čtyřleté studijní obory)

16 . – 17. 4. 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

náhradní termín : 13. – 14. 5. 2020

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Schůzka s rodiči vycházejících žáků proběhne dne 3. 12. 2019 v 17:00 v učebně č. 211 (třída IX. A.).