Jídelna opět v provozu!

Jídelna ZŠ Gen. Janka znovu zahájí provoz v úterý 3. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 budou obědy pro děti, které budou přítomny ve škole (PT, 1. a 2. třídy), vydávány ve školní jídelně, pro děti v distanční výuce pokračuje výdej okénkem na rampě.

Přesnější rozpis uvedeme během víkendu na stránce ~~> https://www.zsgenjanka.cz/jidelna