Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
596 632 586 číslo účtu: 24634761/0100
vedoucí školní jídelny – Zuzana Boháčová
725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Jídelníček

Strava.cz

Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu stravného je heslo do systému strava.cz.

Oznámení pro strávníky

Poslední prodej čipů a mimořádných vkladů bude probíhat v pondělí 21.06.2021 od 7:00-7:30 hodin.
Vyplacení přeplatků 9. třídám a odchozím ze školy, probíhá po celou dobu měsíce června (popř. po domluvě)

Další prodej:
31.8.2021 od 7:30hod. do 9:00 hod.
V případě nutné potřeby, dle telefonické domluvy v jiný čas
(v tento prodejní den bude ještě možno vybírat přeplatky 9.tříd a odchozích ze školy, taktéž je možno zřídit čipy a zakoupit obědy pro třídy první)
1.9.2021 od 7:00 hod. do 9:00 hod.
2.9.2021 od 7:00 hod. do 9:00 hod.

Dále pak prodej čipů dle prodejní doby každé pondělí od 7:00 do 7:30 hodin.
Pokud potřebujete řešit urgentní záležitosti, prosím volejte.
Tel. Kontakt : 725 528 662

Aktuálně:
– vařit se začíná od 12.4.2021 ~> objednat je možno telefonicky popř. na www.strava.cz
– svačiny zatím nejsou a v úterky oběd č. 2 na výběr také ne.
– žáci se budou stravovat ve škole po skončení vyučování.
– prodej čipů je do konce června stále jen pondělí 7:00 do 7:30 hodin.

– upřednostněny bezhotovostní platby – prodej čipů každé pondělí od 7:00 do 7:30
– cizím strávníkům se vydává z boční stravy od rampy do nosiče od 10:40 do 11:00 hodin.
– výdej pro nemocné děti do nosiče, také z rampy od 11:00 do 11:30 hodin.

.

Obvykle:
– cizí strávníci se vydávají od 11:00 do 11:20 hodin
– objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel.čísle 725 528 662
Vedoucí ŠJ
Boháčová Zuzana

.

Od 1.2.2019 nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
Od 1.1.2019 dochází k navýšení ceny za stravné. U všech kategorií se stravné navýší o 1 Kč.
V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Cena stravenky

6 – 10 let 25,-
11 – 14 let 27,-
15 a více let 29,-
Cizí strávník 64,-
Svačina 18,-

Informace o školním mléku Vám podá ředitelka školy

Mgr. Šárka Fehérová, 596 634 243

Řád školní jídelny a výdejny