Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
596 632 586 číslo účtu: 24634761/0100
vedoucí školní jídelny – Zuzana Boháčová
725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Jídelníček

Strava.cz

Oznámení pro strávníky

Aktuálně:
– vařit se začíná od 12.4.2021 ~> objednat je možno telefonicky popř. na www.strava.cz
– svačiny zatím nejsou a v úterky oběd č. 2 na výběr také ne.
– žáci na prezenční výuce se budou stravovat ve škole (časový rozpis stravování bude upřesněn);
– žáci na distanční výuce si budou odebírat oběd do nosiče přes okénko.

Školní jídelna je uzavřena od 1. 3. 2021 do 21.3.2021
– Za odhlášené stravné se peníze připíši zpět na stravovací účet

– upřednostněny bezhotovostní platby- prodej čipů každé pondělí od 7:00 do 7:30
– obědy se budou vydávat pouze do jídlonosiče bočním vchodem u jídelny (zásobovací rampa)
– je možnost stravovat i děti v projektu – obědy zdarma
– vaříme i pro cizí strávníky, výdej je z rampy a výdejní čas pro cizí strávníky bude od 10:40 do 11:00h
– objednávání stravy na další dny bude na strava.cz do 12hodin nebo telefonicky také do 12 hodin
– upřednostněny bezhotovostní platby

Obvykle:
– cizí strávníci se vydávají od 11:00 do 11:20 hodin
– objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel.čísle 725 528 662
Vedoucí ŠJ
Boháčová Zuzana

.

Od 1.2.2019 nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
Od 1.1.2019 dochází k navýšení ceny za stravné. U všech kategorií se stravné navýší o 1 Kč.
V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Cena stravenky

6 – 10 let 25,-
11 – 14 let 27,-
15 a více let 29,-
Cizí strávník 64,-
Svačina 18,-

Informace o školním mléku Vám podá ředitelka školy

Mgr. Šárka Fehérová, 596 634 243

Řád školní jídelny a výdejny