Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
596 632 586 číslo účtu: 24634761/0100
vedoucí školní jídelny – Zuzana Boháčová
725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Strava.cz

Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu stravného je heslo do systému strava.cz. Objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Oznámení pro strávníky

Dne 22.12.2021 bude výdej stravy pouze do 13:30

Dle manuálu MŠMT: „obědy nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě“

Od 1.1.2022 se zvyšuje cena stravenky o 1,- Kč
06-10 let z 25,- na 26,-Kč
11-14 let z 27,- na 28,-Kč
15 a více let z 29,- na 30,-Kč
Cizí strávník z 64,- na 65,-Kč
Svačina na 18,-Kč

Obědy si rodiče odhlašují sami, ŠJ nezodpovídá za neodhlášenou stravu!!!!!!

Výdej stravy:
– od 1.9.2021 11:00 až 14:00;
– žáci se budou stravovat ve škole po skončení vyučování.
– cizí strávníci se vydávají přes okénko od 10:40 do 11:00 hodin
– žáci distanční a nemocní se vydávají přes okénko od 11:00 do 11:15 hodin

– svačiny budou od 6.9.2021

Prodej a výměna čipů bude od 1.11.2021 probíhat:
pondělí a čtvrtek 7:00-8:00 hodin

– upřednostněny bezhotovostní platby

– objednávky přes www.strava.cz na následující den se dají narazit pouze den předem do 13:30 hodin

Vaše dotazy týkající se stravného zodpovíme na tel. čísle 725 528 662
Vedoucí ŠJ
Boháčová Zuzana

Od 1.2.2019 nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
Od 1.3.2021 dochází k navýšení ceny za stravné. U všech kategorií se stravné navýší o 2 Kč.
V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Cena stravenky

6 – 10 let 25,-
11 – 14 let 27,-
15 a více let 29,-
Cizí strávník 64,-
Svačina 18,-

Informace o školním mléku Vám podá ředitelka školy

Mgr. Šárka Fehérová, 596 634 243

Řád školní jídelny a výdejny