Školní jídelna a výdejna ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.

596 632 586

vedoucí školní jídelny – Zuzana Boháčová

725 528 662 jidelna@zsgenjanka.cz

Jídelníček

Strava.cz

Oznámení pro strávníky

....................................................

....................................................

Poslední prodejní den bude probíhat ve čtvrtek 06.06.2019 od 13:00hod. do 14:30 hod. Po tomto prodeji bude možno posílat pouze přes účet.

Vyplacení přeplatků 9. třídám a odchozím ze školy, probíhá po celou dobu měsíce června ( popř. po domluvě)

Další prodej:

29.8.2019 od 7:00hod. do 8:00 hod.

02.9.2019 od 7:00hod. do 9:00 hod.

V případě nutné potřeby, dle telefonické domluvy v jiný čas

( v tyto prodejní dny bude ještě možno vybírat přeplatky 9.tříd a odchozích ze školy, taktéž je možno zřídit čipy a zakoupit obědy pro třídy první)

3.9.2019 od 7:00 hod. do 8:00 hod.

4.9.2019 od 7:00 hod. do 8:00 hod.

5.9.2019 od 13:00 hod. do 14:30hod.

Dále pak prodej dle rozepsané prodejní doby.

Tel. Kontakt : 725 528 662

Od 1.2.2019 nabízíme možnost - každé úterý - výběr ze dvou druhů jídla.
OD 1.1.2019 dochází k navýšení ceny za stravné. U všech kategorií se stravné navýší o 1 Kč.

Prodejní časy budou i nadále stejné.

PO 7:00 – 8:00 hodin

ST 7:00 – 8:00 hodin

ČT 13:00 – 14:30 hodin

V případě nutné potřeby volejte 725 528 662

Cena stravenky

6 – 10 let 23,-
11 – 14 let 25,-
15 a více let 27,-
Cizí strávník 59,-
Svačina 16,-

Informace o školním mléku Vám podá ředitelka školy

Mgr. Šárka Fehérová, 596 634 243

Řád školní jídelny a výdejny