Jak v naší škole v květnu a červnu 2020 👧 👦

Vážení rodiče, milí žáci,

situace ve školství se již pomalu vyjasňuje a konec školního roku dostává ostřejší rysy. Ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví postupně stanovují mantinely, ve kterých se školy můžou a musí pohybovat. Zároveň jsou stanoveny důležité termíny, podle kterých se budou skupiny žáků vracet do školních lavic. Od 11. května je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to hlavně z důvodu přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od pondělí 25. května pak smějí do tříd žáci celého prvního stupně. Také tady je docházka zatím dobrovolná. Ostatní třídy a ročníky zůstávají s otazníkem a budou i nadále pokračovat v distanční výuce. Již minulý týden vyšla vyhláška k hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020. Na všechny tyto kroky se na naší základní škole postupně připravujeme a budeme se snažit, aby návrat žáků do školního prostředí byl pro ně i jejich nejbližší především bezpečný. Záležitosti, které se budou týkat jen některých žáků nebo skupin žáků naší školy, budou koordinovat třídní učitelé. V tomto příspěvku bych se ráda zmínila především o věcech, které se týkají všech našich žáků a jejich zákonných zástupců. Patrně nejvíce vás bude zajímat červnové hodnocení Vašich dětí. Vyhláška, kterou školy obdržely minulý týden, mluví jasně. Pedagogové i za této situace mají právo žáky známkovat. Konečná známka pak má být v podstatě utvořena z těchto podkladů:

  • z hodnocení výuky před uzavřením škol
  • z hodnocení prací, zadaných během výuky na dálku
  • ze známek, které získáme během výuky na dálku
  • ze znalosti žáků jako osobností, tedy toho, jak se žák připravuje a pracuje z dlouhodobého hlediska

A tady asi dojde na lámání chleba. Ti žáci, kteří svědomitě pracují a včas posílají své úkoly ke kontrole, budou se svým hodnocením určitě spokojení. Naopak žáci, kteří úkoly odkládají a neposílají, budou asi zklamaní. A chci říct jednu důležitou věc. Pro nikoho z vyučujících není hlavní to, že je úkol bez chyby, ale fakt, že byl vypracován a odeslán. Ručím všem za to, že učitelé tolerují i zpožděné úkoly. Rodiče v této situaci nenesou žádnou zodpovědnost za správnost úkolů, ale musí dohlédnout na to, že se dítě do školy pravidelně připravuje a úkoly vypracovává a odesílá. Případně mu být nápomocni při řešení problémů, které mohou nastat. Například neporozumění zadání nebo komunikace s pedagogem nemusí být důvodem k ostychu ze strany žáka.  Vzájemná komunikace je teď stěžejní a myslím si, že naše škola poskytla dostatek způsobů, jak mohou být žáci, rodiče i pedagogové v kontaktu.

     Milí rodiče a žáci, slova a věty, které jste si přečetli výše, dokazují, že naším jediným cílem je být s vámi v kontaktu a společně překonat toto složité období. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se buď přímo na jednotlivé vyučující, nebo na vedení školy. Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu.

                                                                   Mgr. Šárka Fehérová, ředitelka školy