Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky ?

Níže v pdf-dokumentu se nachází opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3, které nabylo účinnosti dnem 5. ledna 2021 a řeší problematiku přijímacího řízení na středních školách u maturitních oborů včetně nástavby.

Materiál je k dispozici taktéž zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky