Jak proběhl projektový den „NAŠE LESY“

Obklopují nás, zadržují vodu, jsou půdotvorným činitelem, domovem zvěře, pomáhají nám dýchat.
Všechny tyto aspekty lesů si uvědomily děti ze Základní školy Generála Janka v pondělí 27. 9. při projektovém dni, kterým si zpestřily výuku. Během čtyřhodinového maratonu si žáci se svými třídními učiteli o lesích povídali a probírali přírodní materiály, aby je pak použili k výzdobě školy a k výrobě výukových tabulí. Barevné listy, šípky, kaštany, žaludy a další produkty lesa doplnili informacemi o stromech, keřích i typických obyvatelích lesů mírného pásma. Na závěr akce strávili hodinu výuky venku při sportovních činnostech.
Máte-li zájem prohlédnout si výstavku našich prací, navštivte vestibul školy. Zveme rodiče, prarodiče i děti z mateřské školy. – Ale pozor! Nesahat a nejíst! (Zvláště hříbky vyrobené z plastelíny zručnýma ručkama našich prvňáčků vypadají velice chutně.)