Jak bude probíhat první den školního roku 2020/21

Vážení rodiče,
milí žáci,
vítáme vás v novém školním roce. Jsme rádi, že se můžeme opětně vrátit do školy.
Poskytujeme Vám některé informace k zahájení nového školního roku:

 1. Vstup do školy (budova Gen. Janka) 7:40
  (budova Klicperova) 7:50
 2. Po vstupu do školy proběhne dezinfekce rukou
 3. Žáci budou mít s sebou v sáčku 2 roušky (prevence v případě akutního výskytu onemocnění)
 4. V průběhu vyučování zůstávají žáci ve svých kmenových třídách. Další informace upřesní
  třídní učitelé.
 5. Rodiče nevstupují do budovy školy.
  Výjimku mají jen ti, kteří si musí zakoupit čipy pro nově příchozí žáky (po 7:00 – 7:30)
 6. Cizí strávníci se stravují od 11 – 11:20 hod.

V úterý 1. září bude výuka jen jednu vyučovací hodinu s postupným uvolňováním dětí ze školy.
Dne 2. a 3. září má 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin.
V pátek 4. září se uskuteční sportovní den pro 3. – 9. ročník, pro 1. – 2. třídy bude ve středu 16. září 🙂

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních tříd se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 9 hodin na tribuně dopravního hřiště u školy. V případě nepříznivého počasí přivítáme prvňáčky ve vstupní hale naší školy bez přítomnosti rodičů. Po ukončení slavnostního uvítání odvedou děti jejich třídní učitelky do tříd.
Rodiče si pak děti vyzvednou před školou v 9:45.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem klidný nový školní rok 😉