Informace pro žáky 9. ročníků ke vzdělávání ve škole od 11. 5. 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky

.