Informace pro žáky 1. stupně ke vzdělávání ve škole od 25. 5. 2020

Tyto uvedené dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v předhalí na ZŠ Gen. Janka každý den dopoledne 🙂

.

.