Informace o mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

.