Informace k provozu ŠKOL a školských zařízení od 8. června 2021