Kontakt:

dagmar.nesladkova@zsgenjanka.cz

juliana.menkalova@zsgenjanka.cz

zdenka.vratna@zsgenjanka.cz

petra.hutterova@zsgenjanka.cz

petra.holeckova@zsgenjanka.cz

Tel.: +420 725 528 657

Provoz školní družiny na počátku šk. roku 2019/2020

Po 2. 9. 2019 7.00 – 16:00
Út 3. 9. až pá 13. 9. 20196:00 – 7:45 a 11:40 – 16: 00

Provoz:

6:00 – 8:00 příchod dětí do 7:30
11:40 – do 17:00

Provozní řád

Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku. 
NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak,
než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.
OD 14:00 - 15:00 hod probíhá výchovně vzdělávací činnost, v této době jsou prostory ŠD
uzamčeny (program může být kdekoliv), proto dítě nelze vyzvednout.

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci estetickovýchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

V rámci estetickovýchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh), zúčastňujeme se výtvarných soutěží. K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem (skládačky, koláže, přáníčka…). Dvakrát ročně mají také rodiče možnost vyrábět se svými dětmi nejrůznější výrobky a to na Vánočních nebo Velikonočních tvořivých dílnách. Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je naplňována pořádáním turnajů v rámci ŠD. Jsou to například: Pexeso, Člověče, nezlob se, Make´n Breake, Super farmář. Některé děti mají také možnost jednou týdně docházet na deskové hry do SVČ Korunka.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, kroket, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – sportovní hry, kroužek vaření, orientální tanec, zumba a moderní tanec. Sportovní hry probíhají v tělocvičně školy, orientální tanec ve třídě ŠD a vaření v kuchyňce školy.

Velmi oblíbenou akcí u dětí je nocování v družině. Pořádáme ji dvakrát ve školním roce a je to Hallowenská nocČarodějná noc. Děti přijdou v maskách, plní nejrůznější úkoly a soutěží ve skupinkách.

Pro všechny družinové děti je zřízen pitný režim. Pití je dětem k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny paní vychovatelky.

Dagmar Nesládková - vedoucí vychovatelka
Juliana Menkalová, Zdenka Vrátná, Petra Hütterová, Petra Holečková