Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/22

Zápis dětí bude probíhat 31.8.2021 od 8:00 do 12:00 a 1.9.2021 od 7.00 do 16.00 hodin v prostorách školní družiny na budově Gen. Janka.

.

Provoz školní družiny na začátku školního roku

Družina bude 1.9. 2021 v provozu od 6.30 do 16.00 hodin a od 2.9. bude v normálním režimu 6.00 – 8.00 a 11.40 – 17.00 hodin.

.

Kontakt:
dagmar.nesladkova@zsgenjanka.cz
juliana.menkalova@zsgenjanka.cz
zdenka.vratna@zsgenjanka.cz
petra.hutterova@zsgenjanka.cz
hana.vratna@zsgenjanka.cz
Tel.: +420 725 528 657

Platí zákaz vstupu rodičů do prostoru školní družiny z důvodu koronaviru. Po obědě budou děti pouštěny domů vyzvedáváním na zvonek. V době od 14.00 do 15.00 je zavřeno (probíhá zájmová činnost). Děti budou paní vychovatelkou pouštěny ven vchodem školní družiny.
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO VESTIBULU!

Provoz:

6:00 – 8:00 příchod dětí do 7:30
11:40 – 17:00

Provozní řád

Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku. 
NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak,
než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.
OD 14:00 - 15:00 hod probíhá výchovně vzdělávací činnost, v této době jsou prostory ŠD
uzamčeny (program může být kdekoliv), proto dítě nelze vyzvednout.

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci estetickovýchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

V rámci estetickovýchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh), zúčastňujeme se výtvarných soutěží. K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem (skládačky, koláže, přáníčka…). Dvakrát ročně mají také rodiče možnost vyrábět se svými dětmi nejrůznější výrobky a to na Vánočních nebo Velikonočních tvořivých dílnách. Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je naplňována pořádáním turnajů v rámci ŠD. Jsou to například: Pexeso, Člověče, nezlob se, Make´n Breake, Super farmář. Některé děti mají také možnost jednou týdně docházet na deskové hry do SVČ Korunka.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, kroket, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – sportovní hry, kroužek vaření, orientální tanec, zumba a moderní tanec. Sportovní hry probíhají v tělocvičně školy, orientální tanec ve třídě ŠD a vaření v kuchyňce školy.

Velmi oblíbenou akcí u dětí je nocování v družině. Pořádáme ji dvakrát ve školním roce a je to Hallowenská nocČarodějná noc. Děti přijdou v maskách, plní nejrůznější úkoly a soutěží ve skupinkách.

Pro všechny družinové děti je zřízen pitný režim. Pití je dětem k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny paní vychovatelky.

Dagmar Nesládková - vedoucí vychovatelka
Juliana Menkalová, Zdenka Vrátná, Petra Hütterová, Hana Vrátná