dotazníkový PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN

Vážení rodiče, budoucí rodiče, prarodiče atd.,
rádi bychom Vás seznámili s aktuální aktivitou rodinné politiky statutárního města Ostravy a požádali Vás o spolupráci.

Jedná se o on-line dotazníkový PRŮZKUM POTŘEB OSTRAVSKÝCH RODIN, který zmiňuje i připojena tisková zpráva. Dotazník je jedním z nástrojů komunikace města s rodinami, které na území Ostravy bydlí.

V této souvislosti Vás prosíme o spolupráci při propagaci dotazníkového šetření (weby, fb, zpravodaje – podle Vašich možností a uvážení), aby se do něj zapojilo co nejvíc ostravských rodin a výstupy tak odrážely reálnou situaci ve městě.

Link na dotazník: bit.ly/rodinavostrave

Pro koho je dotazník určen?
Dotazník je primárně zaměřen na rodiny nebo budoucí rodiny. Mezi respondenty mohou být bezdětné páry, páry s dětmi, prarodiče či vícegenerační domácnosti, ale také jednotlivci.

Na co se v dotazníku ptáme?
Otázky se snaží zjistit, nakolik jsou rodiny ve městě a v obvodu, ve kterém bydlí, spokojeny s nabídkou dostupného bydlení, volnočasových aktivit pro děti, zdravotních zařízení, škol a poradenství pro rodiny. Ptáme se, zda rodiny vnímají dostatečnou podporu města a obvodů i zda se cítí v okolí svého bydliště bezpečně. Velká pozornost je směřována k rodinám, které se plánují z Ostravy odstěhovat – zajímá nás, z jakého důvodu. Prostor je také pro otevřené otázky, ve kterých respondenti mohou popsat, co by mohla Ostrava ve vztahu k rodinám zlepšit nebo jak by rodina chtěla ideálně trávit svůj volný čas ve městě.

Dotazníkové šetření potrvá do konce listopadu 2020. V lednu 2021 budou k dispozici výstupy. Věříme, že nám tento dotazník může pomoct odkrýt jak obecné důvody rodin k odstěhování z města, tak konkrétní možnosti a návrhy občanů ke změnám, které by uvítali.

Pro relevantní výstupy je velmi důležité získat co nejvíce respondentů, a tato data by se nám pak podařilo dobře kvantifikovat pro prezentaci a také pro přípravu akčních plánů a celkové směřování rodinné politiky pro další období.

Hezký den
Aneta Mišúnová
referent školství

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
+420 599 459 227
+420 725 713 554
misunova@marianskehory.cz
www.marianskehory.cz