Dotazník spokojenosti rodičů žáků ZŠ Ostrava, Gen. Janka 1208

Vážení rodiče,
ve spolupráci s vedením městského obvodu bychom Vás rádi požádali
o vyplnění krátkého dotazníku  (https://forms.gle/4cj9T8HJbfE4pLRq7).
Výsledky použijeme ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
Děkuji.

S pozdravem
Mgr. Bc. Martin Kolář
ředitel školy
Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
Gen. Janka 1208, 709 00 Ostrava
M: 602 296 022
E: reditelnazs@zsgenjanka.cz