Nástup do školy od 18.11.2020 pro PT, 1. a 2. ročníky, distanční výuka pro ostatní pokračuje

V pondělí 16. 11. 2020 jsou obě budovy školy zavřené.

Ranní družina od 18. 11. – po individuální domluvě

Vstup PT – 7:40 vchodem do družiny

Vstup 1. ročníku – 7:40 hlavním vchodem

Vstup 2. ročníku – 7:50 hlavním vchodem

Žáci budou vyučováni dle upraveného rozvrhu 4 vyučovací hodiny, přesný rozpis poskytne třídní učitelka.

Školní družina je v provozu do 16 hodin na Gen. Janka, do 15 h na budově Klicperova (zde ranní družina není)

Ze ŠD je možno děti vyzvedávat kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě.

Distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 18. 11. 2020 dle upraveného rozvrhu ~~> https://bakalari.zsgenjanka.cz/bakaweb