Deváťáci uváděli prvňáčky na naší škole

První školní den přivítali letošní prvňáčky také žáci 9. ročníků. Každý deváťák si vybral jednoho prvňáčka, který tak získal svého průvodce na škole. V prvních zářijových dnech deváťáci vyzvedávali prvňáčky u vchodu do školy, pomáhali jim s přezouváním, doprovázeli je do tříd, pomáhali s chystáním pomůcek, prováděli je po škole…
  Prvňáčci dostali od svých deváťáků vlastnoručně vyrobené odznáčky. Prvňáčci pak pomáhali s předáváním stužek pro své starší spolužáky.
Prvňáčkům přejeme krásný a úspěšný první školní rok.