Den učitelů

Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí rodiče a žáci,
rok uběhl jako voda a opět si připomínáme narození Učitele národů Jana Ámose Komenského a opět v nelehké době.

Letošní, stejně jako i předchozí, výročí se nese v duchu překonávání epidemiologické krize, která zasáhla naše životy. Naše práce se zásadně za tento rok změnila, je mnohem náročnější, protože ji vykonáváme v odlišných podmínkách, než je obvyklé.

O to více děkujeme všem našim učitelkám, učitelům, asistentům, vychovatelkám, ale i ostatním zaměstnancům naší školy za zodpovědnou a velmi náročnou činnost, kterou pro naše žáky děláte.

Rodičům patří poděkování také, neboť se stali mnohdy učiteli svých dětí a hodně nám pomáhají.

Přejeme všem především pevné zdraví a mnoho sil, udržujte si dobrou mysl do dalších týdnů. Věřme, že jsme téměř na konci tohoto těžkého období, že se všichni budeme moci opět zase svobodně nadechnout.

S úctou
vedení školy
Mgr. Šárka Fehérová
ředitelka školy
tel. 596 622 284
mob. 602 296 022
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory
Gen. Janka 1208, p. o.