Aktuality

V naší škole v lednu 2021?‍?

Informace k provozu naší školy do 22. ledna 2021: https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol Od pondělí 11. 1. 2021 pokračuje výuka 1. a 2. tříd a přípravné třídy. Učebny těchto tříd jsou vybaveny germicidními filtry, které dezinfikují

Aktuality

Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky ?

Níže v pdf-dokumentu se nachází opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3, které nabylo účinnosti dnem 5. ledna 2021 a řeší problematiku přijímacího řízení na

Aktuality

Projekt Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy

Projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III“ má nové webové stránky www.talentova.cz a facebookové stránky https://www.facebook.com/InkluzeOstrava. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost základního vzdělávání pro děti a žáky

Aktuality

online schůzky se školní psycholožkou ?‍⚕️

Vážení rodiče, žáci, kolegové,v době distanční výuky mě můžete kontaktovat kdykoliv prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo využít online konzultačních hodin, které budou probíhat v tomto čase: Pondělí:

Aktuality

Jak mluvit o Covidu-19? Info pro rodiče

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Aktuality

Zjištění potřeby IT vybavení pro distanční výuku

Škola z důvodu distanční výuky nabízí žákům možnost zapůjčení počítačových zařízení a internetového připojení. Na základě dotazníkového šetření jsme vypozorovali, že nemáte dostatek potřebných zařízení. Pokud máte

Aktuality

Krizové ošetřovné

ZDROJ: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce: https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=152569956, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Na základě nových krizových opatření vlády bude škola pro žáky uzavřena v době od 14. 10. 2020. Od 18. 11. 2020 se do školy vrací přípravná třída (PT), 1. a 2. ročníky. OŠETŘOVNÉ: