Aktuality

Třídní schůzky 24. 11. 2020 on-line

Třídní schůzky se tentokrát budou konat přes aplikaci MEET on-line. Třídní učitelé rozešlou na školní maily žáků přihlašovací kód a domluví s rodiči začátek video schůzky.

Aktuality

online schůzky se školní psycholožkou 👩‍⚕️

Vážení rodiče, žáci, kolegové,v době distanční výuky mě můžete kontaktovat kdykoliv prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo využít online konzultačních hodin, které budou probíhat v tomto čase: Pondělí:

Aktuality

Jídelna opět v provozu!

Jídelna ZŠ Gen. Janka znovu zahájí provoz v úterý 3. listopadu 2020 Od 18. 11. 2020 budou obědy pro děti, které budou přítomny ve škole (PT, 1. a 2. třídy), vydávány ve

Aktuality

Jak mluvit o Covidu-19? Info pro rodiče

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Aktuality

Zjištění potřeby IT vybavení pro distanční výuku

Škola z důvodu distanční výuky nabízí žákům možnost zapůjčení počítačových zařízení a internetového připojení. Na základě dotazníkového šetření jsme vypozorovali, že nemáte dostatek potřebných zařízení. Pokud máte

Aktuality

Krizové ošetřovné

ZDROJ: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce: https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=152569956, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného

Uzavření školy od 14. 10. 2020

Na základě nových krizových opatření vlády bude škola pro žáky uzavřena v době od 14. 10. 2020. Od 18. 11. 2020 se do školy vrací přípravná třída (PT), 1. a 2. ročníky. OŠETŘOVNÉ:

Uzavření školní jídelny

DĚKUJEME PANU STAROSTOVI MGR. PATRIKU HUJDUSOVI ZA OPERATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBĚDŮ NA OBA DVA DNY PŘED UZAVŘENÍM ŠKOLY. Náhradní stravování na úterý 13. 10. 2020 je zajištěno, oběd