Bezpečnost dětí o letních prázdninách

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po bývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
 Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam jít
nesmí.
 Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
 Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
 Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.
 Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
 Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
 Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání
 Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při sportování.
 Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
 Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
 Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
 Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.
 V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody
neskákaly.
 Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
 Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat
záchrannou službu.

Čas strávený u počítače
 Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
 Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
 Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
 V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
 Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
 Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
 Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

červen 2021