Školská rada

Zasedání Školské rady 20. 2. 2018  zde

Zasedání Školské rady 28. 11. 2017  zde

Zasedání Školské rady 28. 6. 2017  zde

Zasedání Školské rady 5. 4. 2017  zde

Zasedání Školské rady 1. 2. 2017  zde

Zasedání Školské rady 30. 11. 2016  zde

Zasedání Školské rady 12. 10. 2016  zde

Zasedání Školské rady 14. 6. 2016  zde

Zasedání Školské rady 25. 5. 2016  zde

Zasedání Školské rady 27. 1. 2016  zde

Zasedání Školské rady 7. 10. 2015  zde

Zasedání Školské rady 27. 5. 2015  zde 

Zasedání Školské rady 24. 2. 2015 zde               

Zasedání Školské rady 19. 11. 2014 zde

           Zasedání Školské rady 8. 10. 2014 zde

Výroční zpráva za rok 2016/17 zde

Výroční zpráva za rok 2015/16 zde

Výroční zpráva za rok 2014/15 zde

Výroční zpráva za rok 2013/14 zde

Výroční zpráva za rok 2012/13 zde

Výroční zpráva za rok 2011/12 zde

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada.

Prostřednictvím školské rady se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy a zřizovatelé podílet na správě školy. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Úkoly školské rady:

  • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Seznam členů školské rady Základní školy Ostrava - Mariánské Hory od října 2017

předseda rady: 

Ing. David Štěpán (zástupce rodičů), david.stepan@zsgenjanka.cz
členové rady: Ing. arch. Liana Janáčková (zástupce zřizovatele)
  Bc. Marcela Zitvaiová (zástupkyně zřizovatele)
  Martina Bodurová (zástupce rodičů)
  Mgr. Kateřina Smažáková (zástupce učitelů a školy)
  PaedDr. Šárka Valentová (zástupkyně učitelů a školy)

Na mailovou adresu david.stepan@zsgenjanka.cz můžete zasílat dotazy, připomínky a podněty pro práci Rady školy.

 


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB ZDE

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.melnick.cz Autosklo-TOP