Školní družina při ZŠ GEN. JANKA

Kontakt:

druzina@zsgenjanka.cz

Tel.: +420 725 528 657

Provoz:

od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 7:30)

od 11:40 - do 17:00

Provozní řád k nahlednutí zde.

Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku. 

NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.

OD 14:00 - 15:00 hod probíhá výchovně vzdělávací činnost, v této době jsou prostory ŠD uzamčeny (program může být kdekoliv), proto dítě nelze vyzvednout.

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci estetickovýchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

V rámci estetickovýchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh), zúčastňujeme se výtvarných soutěží. K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem (skládačky, koláže, přáníčka...). Dvakrát ročně mají také rodiče možnost vyrábět se svými dětmi nejrůznější výrobky a to na Vánočních nebo Velikonočních tvořivých dílnách. Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je naplňována pořádáním turnajů v rámci ŠD. Jsou to například: Pexeso, Člověče, nezlob se, Make´n Breake, Super farmář. Některé děti mají také možnost jednou týdně docházet na deskové hry do SVČ Korunka.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, kroket, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – sportovní hry, kroužek vaření, orientální tanec, zumba a moderní tanec. Sportovní hry probíhají v tělocvičně školy, orientální tanec ve třídě ŠD a vaření v kuchyňce školy.

Velmi oblíbenou akcí u dětí je nocování v družině. Pořádáme ji dvakrát ve školním roce a je to Hallowenská noc a Čarodějná noc. Děti příjdou v maskách a plní nejrůznější úkoly a soutěží ve skupinkách.

Pro všechny družinové děti je zřízen pitný režim. Pití je dětem k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny p.vychovatelky.
Vychovatelky 

Dagmar Nesládková - vedoucí vychovatelka
Juliana Menkalová, Zdenka Vrátná, Holečková Petra

 

 

 

 


Aktuality - Plán akcí.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří předvánočním nákupem drobných suvenýrů přispěli na pomoc vážně nemocným dětem.

Pro o.p.s. Život dětem jsme z naší ZŠ odeslali 2 976 Kč a na konto z.ú. Fond Sidus jsme přispěli 553 Kč.


Nabídka kroužku informatiky, druhý termín

Pedagogická fakulta nabízí našim žákům bezplatnou aktivitu v oblasti informačních technologií. Zájemci se mohou opět přihlásit u svého třídního učitele a zúčastnít se setkání dne 12. 12. 2017 od 15 h.


Výsledky voleb do Rady školy

Děkujeme za účast ve volbách, do hlasovací urny bylo vhozeno 182 hlasovacích lístků, z toho byl jeden neplatný. Bylo uděleno 315 platných hlasů

Za členy Rady školy z řad rodičů byli pro funkční období 2017 – 2020 zvoleni

Ing. David Štěpán (108 hlasů) a p. Martina Bodurová (106 hlasů).

Za členy Rady školy z řad pedagogů byly pro funkční období 2017 – 2020 jednohlasně zvoleny

PaedDr. Šárka Valentová a Mgr. Kateřina Smažáková

Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci

 


Elektronický přístupový systém na čipy 

Návod k zasílání infoSMS k čipům ZDE


Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2017/2018

Kapacita ŠD je 120 míst (4 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci zaměstnaných rodičů z 1. - 3. třídy na základě vyplněné přihlášky. Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

Přihlášení budoucích prvňáčků u zápisu do 1. ročníku (duben).

Přihlášení současných prvňáčků v průběhu měsíce června.

Doplnění kapacity ŠD 1. týden nového školního roku. Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.


ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ VEŘEJNOSTI

dne 2. 5. 2017 od 15 h. Provozní řád ZDE.

Od dnešního dne je možno v provozních hodinách navštívit školní hřiště za účelem sportovního vyžití. Přejeme příjemnou zábavu.


Nové telefonní číslo na členky Školního poradenského pracoviště - škol. psychloga, soc. pedagoga - 773 762 260

Kroužky šachové akademie

Od února 2017 SVČ Korunka nabízí všem dětem nově dva kroužky „šachové akademie“ a v pátek10. 2. 2017 od 15:30 startuje první ročník Ostravské městské ligy mládeže v šachu. Všichni zájemci o tuto královskou hru jsou vítáni! Přikládáme leták Šachového království a přihlášku do zájmového útvaru SVČ Korunka.


Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod. Druhé pololetí již od ledna/února 2017.“

 


Příprava na certifikát Cambridge Ostrava

Více informací najdete ZDE nebo v odkaze ZDE.


Pitný režim ve škole

Od konce ledna jsou ve škole instalovány speciální stojany na vodu. Žáci a zaměstnanci budou mít k dispozici speciálně upravenou vodu pokojové teploty, chlazenou nebo jemně perlivou. Stačí si přinést vhodnou uzavíratelnou nádobu a do ní si vodu napustit. 

Firma Lux Aqua, která stojany instalovatla a také provádí pravidelný servis, nabízí k prodeji láhve z materiálu, který je zdravotně nezávadný. Cenová nabídka a bližší informace ZDE.


Vážení rodiče
Ve škole je nainstalován bezpečnostní čipový systém pro vstup do budovy. Pokud si přejete dostávat SMS zprávy o příchodu a odchodu svého dítěte do a ze školní budovy, prosím vyplňte potřebné údaje k registraci na webové stránce www.edupartner.net v odkazu RODIČ


Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Vážení rodiče, od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, jehož realizátorem je Statutární město Ostrava, a projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - Krok za krokem“, Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Kromě školního metodika prevence a výchovného poradce, kteří s vašimi dětmi již pracují, budou součástí ŠPP další odborníci, a to psycholog, sociální pedagog a školní asistent. Další informace naleznete ZDE. Kotakt: 773 762 260


 

Aktivní přístup k omezení rizik

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, na naší škole bude instalován elektronický čipový přístupový systém pro vstup do školy. Systém napomůže zvýšit bezpečnost osob ve škole, umožní sledovat přítomnost žáků a efektivněji evidovat docházku a pozdní příchody. Zamezí vstupu nepovolaných osob do školy a tím zmenší riziko napadení našich žáků cizí osobou apod. Aby byl sytém plnohodnotný, čipy musí mít všichni žáci a zaměstnanci školy. Žáci obdrží čip na základě vratné zálohy 100 Kč.

Systém bude současně napojen na elektronickou třídní knihu programu BAKALÁŘI, jejíž zavádění plánujeme na příští školní rok ve zkušební verzi. Následně připravujeme zprovoznění webového rozhraní, ve kterém budou moci rodiče využívat elektronickou žákovskou knížku, průběžnou klasifikaci atd. Věříme, že plánované změny a služby budou pro naši školu, žáky a rodiče přínosem.

Bonus navíc - zasílání SMS rodičům

Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení systém Vám automaticky doručí zprávu, že dítě v pořádku dorazilo do školy či kroužku. Pomocí této služby získáte okamžitý přehled nejen o příchodech, ale i odchodech z naší školy. Možno zvolit několik způsobů doručování informací:

zaslání SMS zprávy, zaslání potvrzujícího e-mailu, upozornění prostřednictvím mobilní aplikace, jednoduchý přehled pomocí libovolného prohlížeče

V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy či kroužku, můžete ihned na vzniklou situaci reagovat. V případě, že dítě žák zapomene čip doma, vyučující  na počátku 1. hodiny zadá přítomnost žáka do e-Třídní knihy, následně se odešle příslušná zpráva.

Tato služba je dobrovolná, a je k dispozici již od pouhých 15 Kč měsíčně. Toto bude řešeno jednotným nevratným paušálním poplatkem 150 Kč za školní rok.

Více informací na http://www.detibezpecne.cz nebo ZDE


 Angličtina pro děti 1. stupně ZŠ on-line 

Odkaz na stránky projektu naleznete v sekci Odkazymelnick.cz Autosklo-TOP