Školní družina při ZŠ GEN. JANKA

Kontakt:

druzina@zsgenjanka.cz

Tel.: +420 725 528 657

Provoz:

od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 7:30)

od 11:40 - do 17:00

Provozní řád k nahlednutí zde.

Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku. 

NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.

OD 14:00 - 15:00 hod probíhá výchovně vzdělávací činnost, v této době jsou prostory ŠD uzamčeny (program může být kdekoliv), proto dítě nelze vyzvednout.

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci estetickovýchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

V rámci estetickovýchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh), zúčastňujeme se výtvarných soutěží. K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem (skládačky, koláže, přáníčka...). Dvakrát ročně mají také rodiče možnost vyrábět se svými dětmi nejrůznější výrobky a to na Vánočních nebo Velikonočních tvořivých dílnách. Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je naplňována pořádáním turnajů v rámci ŠD. Jsou to například: Pexeso, Člověče, nezlob se, Make´n Breake, Super farmář. Některé děti mají také možnost jednou týdně docházet na deskové hry do SVČ Korunka.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, kroket, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – sportovní hry, kroužek vaření, orientální tanec, zumba a moderní tanec. Sportovní hry probíhají v tělocvičně školy, orientální tanec ve třídě ŠD a vaření v kuchyňce školy.

Velmi oblíbenou akcí u dětí je nocování v družině. Pořádáme ji dvakrát ve školním roce a je to Hallowenská noc a Čarodějná noc. Děti příjdou v maskách a plní nejrůznější úkoly a soutěží ve skupinkách.

Pro všechny družinové děti je zřízen pitný režim. Pití je dětem k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny p.vychovatelky.
Vychovatelky 

Dagmar Nesládková - vedoucí vychovatelka
Juliana Menkalová, Zdenka Vrátná, Holečková Petra

 

 

 

 


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Školní rok zahájíme V PONDĚLÍ 3. 9. 2018 v 8 hodin:

třídy I. C, II. C, VI. C, VII. B na budově Klicperova 8/504, ostatní třídy na budově Gen. Janka.

První třídy 1 vyuč. hodinu do cca 9 h, ostatní ročníky 2 vyuč. hodiny. V dalších dnech 1. stupeň končí po 4. vyučovací hodině (1. třídy v úterý a ve středu po 2., ve čtvrtek a pátek po 3. hodině), 2. stupeň po 5. vyuč. hodině.


Provoz ŠD dne 3. 9. 2018

Školní družina bude bude dne 3. 9. 2018 k dispozici od 7 h do 16 h, v dalších dnech od 4. 9. do 14. 9. 2018 od 6 h do 16 h.


Přípravné kurzy ke zkouškám - anglický jazyk 2018/2019

Přípravné kurzy YLE Starters, Movers, Flyers, KET fs, PET fs je přípravou pro získání mezinárodního certifikátu Cambridge YLE (Young learnes English) Starters z anglického jazyka. Zkouška probíhá hravou formou a děti motivuje k dalšímu studiu angličtiny. Certifikát o jejím složení potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium.

KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI

Přihláška :  

V případě, že vám nevyhovuje žádný  z nabízených kurzů, vyplňte prosím nezávaznou přihlášku zde.

Zaregistrujte se co nejdříve. 

Ukázkové hodiny pro děti září 2018 anglický jazyk

Ukázkové hodiny vám pomohou udělat si představu o tom, do jaké úrovně by mělo být vaše dítě zařazeno a zároveň na vlastní oči uvidíte, jak výuka probíhá.

Den Úroveň Čas Místo konání Přihláška
AJ - Příprava na certifikát
Středa 5.9.2018 AJ 15,00 - 15,45 JŠ Hello Mariánské Hory přihlásit
Čtvrtek 6.9.2018 AJ 15,00 - 15,45 JŠ Hello Mariánské Hory přihlásit
Středa 12.9.2018 AJ 15,00 - 15,45 JŠ Hello Mariánské Hory přihlásit
Čtvrtek 13.9.2018 AJ 15,00 - 15,45 JŠ Hello Mariánské Hory přihlásit
 

KONTAKTNÍ OSOBA:  MONIKA KONETZNÁ  : 731 655 899

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Bc. Monika Konetzná, koordinátorka kurzů pro děti


Informace pro žáky, rodiče, zaměstnance, partnery, ...

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace jako správce osobních údajů, si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti organizace, jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění. Číst dále...


Nyní můžete využít QR kód školy.

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ!

Dne 10. 4. 2018 v 16 h. Vás zveme na slavnostní otevření dopravního hřiště v areálu naší Základní školy Gen. Janka, kde bude pro děti zajištěn odpolední program a také můžete využít možnosti nechat si očipovat své jízdní kolo.

https://zveme-vas-na-slavnostni-otevreni-dopravniho-hriste


Elektronický přístupový systém na čipy 

Návod k zasílání infoSMS k čipům ZDE


Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2017/2018

Kapacita ŠD je 120 míst (4 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci zaměstnaných rodičů z 1. - 3. třídy na základě vyplněné přihlášky. Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

Přihlášení budoucích prvňáčků u zápisu do 1. ročníku (duben).

Přihlášení současných prvňáčků v průběhu měsíce června.

Doplnění kapacity ŠD 1. týden nového školního roku. Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.


ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ VEŘEJNOSTI

V zimních měsících je hřiště uzavřeno. Provozní řád ZDE.

 


Nové telefonní číslo na členky Školního poradenského pracoviště - škol. psychloga, soc. pedagoga - 773 762 260

Kroužky šachové akademie

Od února 2017 SVČ Korunka nabízí všem dětem nově dva kroužky „šachové akademie“ a v pátek10. 2. 2017 od 15:30 startuje první ročník Ostravské městské ligy mládeže v šachu. Všichni zájemci o tuto královskou hru jsou vítáni! Přikládáme leták Šachového království a přihlášku do zájmového útvaru SVČ Korunka.


Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod. Druhé pololetí již od ledna/února 2017.“

 


Příprava na certifikát Cambridge Ostrava

Více informací najdete ZDE nebo v odkaze ZDE.


Pitný režim ve škole

Od konce ledna jsou ve škole instalovány speciální stojany na vodu. Žáci a zaměstnanci budou mít k dispozici speciálně upravenou vodu pokojové teploty, chlazenou nebo jemně perlivou. Stačí si přinést vhodnou uzavíratelnou nádobu a do ní si vodu napustit. 

Firma Lux Aqua, která stojany instalovatla a také provádí pravidelný servis, nabízí k prodeji láhve z materiálu, který je zdravotně nezávadný. Cenová nabídka a bližší informace ZDE.


Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Vážení rodiče, od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, jehož realizátorem je Statutární město Ostrava, a projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - Krok za krokem“, Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Kromě školního metodika prevence a výchovného poradce, kteří s vašimi dětmi již pracují, budou součástí ŠPP další odborníci, a to psycholog, sociální pedagog a školní asistent. Další informace naleznete ZDE. Kotakt: 773 762 260


 

Aktivní přístup k omezení rizik

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, na naší škole bude instalován elektronický čipový přístupový systém pro vstup do školy. Systém napomůže zvýšit bezpečnost osob ve škole, umožní sledovat přítomnost žáků a efektivněji evidovat docházku a pozdní příchody. Zamezí vstupu nepovolaných osob do školy a tím zmenší riziko napadení našich žáků cizí osobou apod. Aby byl sytém plnohodnotný, čipy musí mít všichni žáci a zaměstnanci školy. Žáci obdrží čip na základě vratné zálohy 100 Kč.

Systém bude současně napojen na elektronickou třídní knihu programu BAKALÁŘI, jejíž zavádění plánujeme na příští školní rok ve zkušební verzi. Následně připravujeme zprovoznění webového rozhraní, ve kterém budou moci rodiče využívat elektronickou žákovskou knížku, průběžnou klasifikaci atd. Věříme, že plánované změny a služby budou pro naši školu, žáky a rodiče přínosem.

Bonus navíc - zasílání SMS rodičům

Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení systém Vám automaticky doručí zprávu, že dítě v pořádku dorazilo do školy či kroužku. Pomocí této služby získáte okamžitý přehled nejen o příchodech, ale i odchodech z naší školy. Možno zvolit několik způsobů doručování informací:

zaslání SMS zprávy, zaslání potvrzujícího e-mailu, upozornění prostřednictvím mobilní aplikace, jednoduchý přehled pomocí libovolného prohlížeče

V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy či kroužku, můžete ihned na vzniklou situaci reagovat. V případě, že dítě žák zapomene čip doma, vyučující  na počátku 1. hodiny zadá přítomnost žáka do e-Třídní knihy, následně se odešle příslušná zpráva.

Tato služba je dobrovolná, a je k dispozici již od pouhých 15 Kč měsíčně. Toto bude řešeno jednotným nevratným paušálním poplatkem 150 Kč za školní rok.

Více informací na http://www.detibezpecne.cz nebo ZDEmelnick.cz Autosklo-TOP