Školní družina při ZŠ GEN. JANKA

Kontakt:

druzina@zsgenjanka.cz

Tel.: +420 725 528 657

Provoz:

od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 7:30)

od 11:40 - do 17:00

Provozní řád k nahlednutí zde.

Děti odcházejí ze ŠD na základě údajů o odchodech v zápisním lístku. 

NA TELEFONICKÉ POŽÁDÁNÍ DÍTĚ NEMŮŽE OPUSTIT ŠD. Má-li dítě odejít jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, donese dítě vyplněný formulář o odchodu z družiny.

OD 14:00 - 15:00 hod probíhá výchovně vzdělávací činnost, v této době jsou prostory ŠD uzamčeny (program může být kdekoliv), proto dítě nelze vyzvednout.

Školní družina je mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení, které se zabývá výchovně vzdělávací činností v rámci estetickovýchovné, společenskovědní a sportovní činnosti. Všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti.

V rámci estetickovýchovné činnosti vedeme děti k rozvíjení výtvarného cítění (malování, kreslení, vybarvování předloh), zúčastňujeme se výtvarných soutěží. K této činnosti také patří činnost pracovní, která zahrnuje např. práci s modelovací hmotou, papírem (skládačky, koláže, přáníčka...). Dvakrát ročně mají také rodiče možnost vyrábět se svými dětmi nejrůznější výrobky a to na Vánočních nebo Velikonočních tvořivých dílnách. Také se věnujeme činnosti hudební a sportovní.

Společenskovědní činnost je naplňována pořádáním turnajů v rámci ŠD. Jsou to například: Pexeso, Člověče, nezlob se, Make´n Breake, Super farmář. Některé děti mají také možnost jednou týdně docházet na deskové hry do SVČ Korunka.

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště (míče, švihadla, kroket, koloběžky, písek), v zimě bobujeme.

Základní činnost naší ŠD je rozšířena o volnočasové aktivity – sportovní hry, kroužek vaření, orientální tanec, zumba a moderní tanec. Sportovní hry probíhají v tělocvičně školy, orientální tanec ve třídě ŠD a vaření v kuchyňce školy.

Velmi oblíbenou akcí u dětí je nocování v družině. Pořádáme ji dvakrát ve školním roce a je to Hallowenská noc a Čarodějná noc. Děti příjdou v maskách a plní nejrůznější úkoly a soutěží ve skupinkách.

Pro všechny družinové děti je zřízen pitný režim. Pití je dětem k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin.

Na Vaše dítě a spolupráci s Vámi se těší všechny p.vychovatelky.
Vychovatelky 

Dagmar Nesládková - vedoucí vychovatelka
Juliana Menkalová, Zdenka Vrátná, Holečková Petra

 

 

 

 


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB ZDE

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.melnick.cz Autosklo-TOP