Projekty

 

S názornou výukou vzdělávání bude hrou aneb Jazyky a přírodní vědy v novém

V průběhu měsíce května 2015 byly na ZŠ Gen. Janka, Ostrava dokončeny dvě nové odborné učebny v rámci realizace projektu „S názornou výukou vzdělávání bude hrou aneb Jazyky a přírodní vědy v novém“. Předmětem projektu bylo vybudovat jazykovou laboratoř, ve které bude možné zapojit žáky do interaktivní spolupráce s učitelem, a to využitím poslechu a mluveného slova, jež umožňuje následnou práci s vlastním mluveným projevem. Současně byla vybudována laboratoř/ učebna pro výuku přírodovědy, přírodopisu a chemie.

Dosavadní vybavení bylo již velmi zastaralé a neodpovídající současným požadavkům na kvalitní vzdělávání. Obě učebny byly vybaveny tabulemi doplněnými o interaktivní projektor. V přírodovědné učebně byla provedená kompletně nová podlaha, instalován nový žákovský nábytek s učitelskou katedrou a nové vitríny. Novým nábytkem byla vybavena také jazyková učebna, byla instalovaná digitální jazyková laboratoř.  Realizací projektu tak vznikly dva zcela nové moderní prostory pro 30 respektive 24 žáků.  Vybavení učebny je spolufinancováno z ROP Moravskoslezsko. Celkový rozpočet projektu dosahuje 1,1 milionu korun a získaná dotace je ve výši 85% rozpočtu. Cílem projektu je nejen zpestření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů, ale také zvýšení konkurenceschopnosti školy a lepší připravenost žáků na odborné vzdělávání na středních školách.

DUHOVÁ ŠKOLA - multikulturní výchovou k otevřené a tolerantní společnosti

duhová škola

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zavedení multikulturní výchovy, vedoucí k prevenci rasismu a xenofobie, do výuky na ZŠ a následným šířením výstupů projektu do dalších škol v Moravskoslezkém kraji.

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.2.10/02.0038

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.1.2 - Počáteční vzdělávání

Období realizace

26.listopadu 2009 - 30.dubna 2011


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB ZDE

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.melnick.cz Autosklo-TOP