Omluvenky

1. Omlouvání nepřítomnosti zpětně

Nepřítomnost žáka je třeba omluvit řádným způsobem, tj. po ukončení nepřítomnosti písemně do omluvného listu v žákovské knížce, a v odůvodněných případech, (o kterých rozhoduje třídní učitel) je možné požadovat i lékařské potvrzení. Zjistí-li škola, že důvody na omluvence neodpovídají skutečnosti, (např., byl-li žák přistižen "za školou" a následně rodiči omluven v rozporu se skutečným stavem věci), není povinna zameškané hodiny omluvit. Při nepřítomnosti žáka je třeba informovat školu do 48 hodin telefonicky na čísle 596 622 284, s uvedením jména žáka, třídy, kterou navštěvuje a třídního učitele, kterému má být informace sdělena.

2. Odchod žáka ze školy

Odchází-li žák ze školy, např. na lékařské vyšetření, v průběhu vyučování, je třeba předem omluvit jeho nepřítomnost písemně a žáka vyzvednout v budově školy, nebo mu do omluvenky napsat formulaci: "Přebírám odpovědnost, může odejít sám." Není-li tato formulace v omluvence uvedena, není možné žáka ze školy pustit. Formulář pro odchod žáka z vyučování ke stažení zde.

3. Mimořádné uvolnění z vyučování

Žádost o mimořádné uvolnění vypište a odevzdejte třídnímu učiteli, který se vyjádří a předá ke schválení řediteli školy.

Formulař ke stažení zde.

Tel.:

1. pav. 724 054 144
2. pav. 724 048 288
3. pav. 742 058 599
4. ŠD 725 528 657


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB ZDE

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.melnick.cz Autosklo-TOP