"HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ"

Máme dlouholeté zkušenosti s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Nezapomínáme ani na anglický, ruský a německý jazyk. Naši absolventi mají v mnohém usnadněný výběr budoucího povolání, výběr střední školy technického, ekonomického i všeobecného směru.

Co Vám nabízíme dále?

Budova školy má za sebou již velkou část rekonstrukce, zrovna tak jako její okolí. Chystá se obnova školního hřiště a pokračuje vybavování učeben moderními učebními pomůckami, tabulemi a nábytkem.

Součástí školy je multimediální učebna, tělocvična a minitělocvična - HERNA, jídelna, školní družina, nová počítačová učebna, ve všech kmenových učebnách používáme interaktivní techniku s Internetem, který je přístupný ve všech učebnách.

Žákům nabízíme nepovinné předměty zdravotní tělesná výchova, konverzace v anglickém jazyce, rozšířená výuka matematiky, fyzikální pokusy, chemické pokusy a další...dle zájmu žáků

Ve spolupráci s obecním úřadem Mariánských Hor a Hulvák připravujeme týdenní adaptačně - ozdravný pobyt pro prvňáčky školního roku 2016/2017 v Chorvatsku v Biogradu na Moru. 

Ve školní družině se zaměřujeme na orientální tance, vaření, sportovní hry, deskové hry, výtvarné dílny, ...

Přijďte se mezi nás podívat

Srdečně Vás zveme, přijďte mezi nás. Bude se Vám u nás líbit.

Naše základní škola nabízí:

kroužek člověk a zdraví      kroužek práce na počítači        konverzace AJ

kroužek keramiky               školní družinu      logické a matematické úlohy

grafomotorické hry             sportovní kroužky (korfbal, florbal,...)        školní jídelnu 

Bližší informace na tel. lince 596 622 284, e-mail: reditelnaZS@zsgenjanka.cz

 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ:

Ostrava !!!

 

z� gen janka

 

Aktuality - Plán akcí.

ORGANIZACE PRVNÍHO A DRUHÉHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

Ve čtvrtek 1.9. mají žáci 2. - 9. roč. vyučování do 9:40.

V pátek 2.9. mají žáci 1.ročníku vyučování do 9:40, žáci 2.- 5. roč. vyučování do 11:40, žáci 6. - 9. roč. končí v 12:35.

Z provozních důvodů bude v týdnu od 5.9. - 9.9. vyučování pro 2. - 5. ročník ukončeno v 11:40

6. - 9. ročník bude mít vyučování do 12:35.

Provoz školní družiny bude v tomto týdnu pouze do 16:00.

 

 


Věda nás baví - nabídka vědeckého kroužku pro žáky 1. stupně na naší škole ZDE

Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 h uvítáme v naší škole všechny žáky k zahájení nového školního roku. Naši noví prvňáčci I. B budou zahajovat školní docházku v 9 h. Prvňáčci z I. A nastupují až 5. 9. 2016 v 9 h z důvodu účasti na adaptačním a ozdravném pobytu v Chorvatsku. Věříme, že jste o prázdninách načerpali nové síly a těšíme se na vás.


Krásné a pohodové prázdniny všem


Nabídka Kroužky OSTRAVA na škole ZDE, nebo www.krouzky.cz
 

Aktivní přístup k omezení rizik

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, na naší škole bude instalován elektronický čipový přístupový systém pro vstup do školy. Systém napomůže zvýšit bezpečnost osob ve škole, umožní sledovat přítomnost žáků a efektivněji evidovat docházku a pozdní příchody. Zamezí vstupu nepovolaných osob do školy a tím zmenší riziko napadení našich žáků cizí osobou apod. Aby byl sytém plnohodnotný, čipy musí mít všichni žáci a zaměstnanci školy. Žáci obdrží čip na základě vratné zálohy 100 Kč.

Systém bude současně napojen na elektronickou třídní knihu programu BAKALÁŘI, jejíž zavádění plánujeme na příští školní rok ve zkušební verzi. Následně připravujeme zprovoznění webového rozhraní, ve kterém budou moci rodiče využívat elektronickou žákovskou knížku, průběžnou klasifikaci atd. Věříme, že plánované změny a služby budou pro naši školu, žáky a rodiče přínosem.

Bonus navíc - zasílání SMS rodičům

Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení systém Vám automaticky doručí zprávu, že dítě v pořádku dorazilo do školy či kroužku. Pomocí této služby získáte okamžitý přehled nejen o příchodech, ale i odchodech z naší školy. Možno zvolit několik způsobů doručování informací:

zaslání SMS zprávy, zaslání potvrzujícího e-mailu, upozornění prostřednictvím mobilní aplikace, jednoduchý přehled pomocí libovolného prohlížeče

V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy či kroužku, můžete ihned na vzniklou situaci reagovat. V případě, že dítě žák zapomene čip doma, vyučující  na počátku 1. hodiny zadá přítomnost žáka do e-Třídní knihy, následně se odešle příslušná zpráva.

Tato služba je dobrovolná, a je k dispozici již od pouhých 15 Kč měsíčně. Toto bude řešeno jednotným nevratným paušálním poplatkem 150 Kč za školní rok.

Více informací na http://www.detibezpecne.cz nebo ZDE


 

Nabídka letních táborů s angličtinou pro děti ZDE 

Přihláška na Letní tábor s angličtinou jazykové školy Hello pro děti ve věku 7 až 14 let v Žádlovicích.


 

ADAPTAČNÍ A OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 1.TŘÍD 

Informační schůzka o zahraničním adaptačně ozdravném pobytu budoucích prvňáčků se uskutečnila 10. 3. 2016. Předběžně se přihlásilo 25 dětí.

Týdenní pobyt se uskuteční počátkem září 2016 v Chorvatsku. Děti budou doprovázeny třídní učitelkou, rodiči (1 dítě + jeden rodič) a týmem animátorů, přičemž cca 75 % nákladů na akci (doprava, ubytování, plná penze, cestovní pojištění) uhradí zřizovatel školy - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Orientační doplatek pro rodiny činí cca 2500 Kč (z toho 500 Kč za dítě, 2000 Kč za dospělého). Bližší informace získáte u ředitelky školy nebo u místostarosty Mgr. Patrika Hujduse na telefonním čísle 776 271 626. V případě dodatečného zájmu se můžete přihlásit do 31. 5. 2016 v ředitelně ZŠ.

Adaptační a ozdravný pobyt se uskuteční ve dvou po sobě jdoucích turnusech organizovaných ve dnech 26. srpna až 4. září 2016 (třída I. A - přihláška ZDE) a od 2. září do 11. září 2016 (třída I. B - přihláška ZDE). Jeho součástí jsou kompletní služby související s pobytem v zahraničí pro dětské kolektivy – doprava klimatizovanými autobusy, strava v podobě plné penze, svačiny, zajištění pitného režimu, ubytování, pojištění, závěrečný úklid ubytovací jednotky, stálá přítomnost delegáta a zdravotníka, včetně svačinového balíčku na cestu zpět. Prosíme rodiče, aby se informovali ve škole, do které třídy bylo dítě zařazeno.

Adaptační a ozdravný pobyt se týká všech dětí, které jsou zapsány do prvních tříd na Základní škole Gen. Janka ve školním roce 2016/2017. Podrobné informace mohou rodiče získat na telefonním čísle 596 622 284 nebo prostřednictvím e-mailu reditelnaZS@zsgenjanka.cz


 Angličtina pro děti 1. stupně ZŠ on-line 

Odkaz na stránky projektu naleznete v sekci Odkazy


Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2015/2016

Kapacita ŠD je 120 míst (4 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci nižších ročníků (1. - 3. třída) na základě rodiči vyplněné přihlášky. Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

Přihlášení budoucích prvňáčků u zápisu do 1. ročníku (leden).

Přihlášení současných prvňáčků v průběhu měsíce června.

Doplnění kapacity ŠD 1. týden nového školního roku. Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.
Produkt: Základní škola Ostrava-Mariánské Hory
Autor: Luděk Adamec
Vytvořeno: 15 říjen.
Hodnocení: DUHOVÁ ŠKOLA - multikulturní výchovou k otevřené a tolerantní společnosti

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Body: 5 z 5

Adresa:
ZŠ Ostrava Mariánské-Hory
Gen. janka 1208
Ostrava-Mariánské Hory
70900
Česká republika.
melnick.cz Baterie Ostrava s.r.o.