"HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ"

Máme dlouholeté zkušenosti s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Nezapomínáme ani na anglický, ruský a německý jazyk. Naši absolventi mají v mnohém usnadněný výběr budoucího povolání, výběr střední školy technického, ekonomického i všeobecného směru.

Co Vám nabízíme dále?

Budova školy je yrekonstruovaná, zrovna tak jako její okolí. Bylo vystavěno nové atletické školní hřiště. Učebenyjsou vybaveny moderními učebními pomůckami, tabulemi a nábytkem.

Součástí školy je multimediální učebna, tělocvična a minitělocvična - HERNA, jídelna, školní družina, nová počítačová učebna, ve všech kmenových učebnách používáme interaktivní techniku s Internetem, který je přístupný ve všech učebnách.

Žákům nabízíme nepovinné předměty Zdravotní tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, rozšířená výuka matematiky, fyzikální pokusy, chemické pokusy a další...dle zájmu žáků

Ve spolupráci s obecním úřadem Mariánských Hor a Hulvák připravujeme každoročně týdenní adaptačně - ozdravný pobyt pro nastávající prvňáčky v Chorvatsku v Biogradu na Moru. 

Ve školní družině se zaměřujeme na orientální tance, vaření, sportovní hry, deskové hry, výtvarné dílny, ...

Přijďte se mezi nás podívat

Srdečně Vás zveme, přijďte mezi nás. Bude se Vám u nás líbit.

Naše základní škola nabízí:

Konverzace AJ    Užité výtvarné činnosti      Logické a matematické úlohy

Sportovní kroužky (Ostraváček, Děti na startu)   

Školní družinu, školní jídelnu 

Bližší informace na tel. lince 596 622 284, e-mail: reditelnaZS@zsgenjanka.cz

 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ:

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ“

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001203

„Krok za krokem“

Mediace do škol

Ostrava !!!

 

z� gen janka

 

Aktuality - Plán akcí.

FAMILY GYM - nabídka sportovních aktivit

Ahoj maminko, ahoj tatínku,

milujete svoje děti, že ano. A chcete pro ně jen to nejlepší, že ano.
A co jim tak dopřát pořádnou porci sportu?
Tak aby vaše dítko bylo zdravé a naučilo se hodně nových věcí. 
Bude vás za to později milovat.
Family Gym pro děti připravil od prvního týdne v únoru tyto lekce:
Atletika pro děti (4 - 10)
Gymnastika pro děti (3 - 12)
Fotbalová školička pro děti (4 - 10)
Tancování pro děti (4 - 12)
Lekce jsou na 15 týdnů za sebou. A 16 týden uděláme Family Day, kdy vám ukážeme co všechno jsme se naučili a společně se zabavíme. 
Všechny lekce jsou vedeny profi trenéry a na každé z nic se naučíme něco novéhé, takže kurz bude mít smysl, vývoj a cíl.
Ale nebojte, budeme se u toho jen a jen bavit. 
Ale víte co je na tom ještě nejleší?
Že vy jako rodiče můžete cvičit taky. S jednotlivými lekcemi se totiž v druhé části sálu, odehrávají organizované lekce pro dospělé. Například kruhový trénink, cvičení proti bolestem zad, cvičení na míči a bosu, jóga, TRX, a mnoho dalšího. Takže si můžete protáhnout  svoje tělo taky. A po hodině se sejdete s dětmi v šatně a jako rodina pojedete domů. Případně pro rodiče, kteří nechtějí (nemůžou) cvičit máme připravenou malou minikavárničku s kávičkou a čajem zdarma, je zde i wifi. 
Co vy na to? 
Stačí se zaregistrovat na http://familygym.cz a jdeme na to.
Těšíme se na vás
S úctou Tým Family Gym

 

Fond Sidus a Život dětem o.s.p. děkují  žákům ZŠ Ostrava - Mar. Hory a jejich rodičům za vstřícnost a podporu jejich charitativní činnosti na pomoc vážně nemocným dětem. V závěru roku 2016 bylo na konto Fondu Sidus připsáno   2 270Kč a pro společnost Život dětem 4 450Kč, které jsme vybrali na naší škole při prodeji drobných dárkových předmětů. 


Okresní kolo halové kopané

Naše družstvo děvčat ve složení: Nela Kovalská, Klára Sikorová, Diana Svobodová, Andrea Jalůvková, Dominika Dobiášová, Jana Barchanská, Natalie Fonioková a Natalie Bernátková se umístily v okresním kole halové kopané ve veliké konkurenci na nádherném 2. místě. Gratulujeme.


Vážení rodiče
Ve škole je nainstalován bezpečnostní čipový systém pro vstup do budovy. Pokud si přejete dostávat SMS zprávy o příchodu a odchodu svého dítěte do a ze školní budovy, prosím vyplňte potřebné údaje k registraci na webové stránce www.edupartner.net v odkazu RODIČ


Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Vážení rodiče, od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, jehož realizátorem je Statutární město Ostrava, a projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ - Krok za krokem“, Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Kromě školního metodika prevence a výchovného poradce, kteří s vašimi dětmi již pracují, budou součástí ŠPP další odborníci, a to psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent. Další informace naleznete ZDE.


Věda nás baví - nabídka vědeckého kroužku pro žáky 1. stupně na naší škole ZDE

Pro druhé pololetí proběhne 2. 2. 2017 nábor ve třídách a v družině.


 

Aktivní přístup k omezení rizik

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, na naší škole bude instalován elektronický čipový přístupový systém pro vstup do školy. Systém napomůže zvýšit bezpečnost osob ve škole, umožní sledovat přítomnost žáků a efektivněji evidovat docházku a pozdní příchody. Zamezí vstupu nepovolaných osob do školy a tím zmenší riziko napadení našich žáků cizí osobou apod. Aby byl sytém plnohodnotný, čipy musí mít všichni žáci a zaměstnanci školy. Žáci obdrží čip na základě vratné zálohy 100 Kč.

Systém bude současně napojen na elektronickou třídní knihu programu BAKALÁŘI, jejíž zavádění plánujeme na příští školní rok ve zkušební verzi. Následně připravujeme zprovoznění webového rozhraní, ve kterém budou moci rodiče využívat elektronickou žákovskou knížku, průběžnou klasifikaci atd. Věříme, že plánované změny a služby budou pro naši školu, žáky a rodiče přínosem.

Bonus navíc - zasílání SMS rodičům

Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení systém Vám automaticky doručí zprávu, že dítě v pořádku dorazilo do školy či kroužku. Pomocí této služby získáte okamžitý přehled nejen o příchodech, ale i odchodech z naší školy. Možno zvolit několik způsobů doručování informací:

zaslání SMS zprávy, zaslání potvrzujícího e-mailu, upozornění prostřednictvím mobilní aplikace, jednoduchý přehled pomocí libovolného prohlížeče

V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy či kroužku, můžete ihned na vzniklou situaci reagovat. V případě, že dítě žák zapomene čip doma, vyučující  na počátku 1. hodiny zadá přítomnost žáka do e-Třídní knihy, následně se odešle příslušná zpráva.

Tato služba je dobrovolná, a je k dispozici již od pouhých 15 Kč měsíčně. Toto bude řešeno jednotným nevratným paušálním poplatkem 150 Kč za školní rok.

Více informací na http://www.detibezpecne.cz nebo ZDE


 Angličtina pro děti 1. stupně ZŠ on-line 

Odkaz na stránky projektu naleznete v sekci Odkazy


Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2015/2016

Kapacita ŠD je 120 míst (4 oddělení). Do družiny jsou umístěni přednostně žáci nižších ročníků (1. - 3. třída) na základě rodiči vyplněné přihlášky. Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:

Přihlášení budoucích prvňáčků u zápisu do 1. ročníku (leden).

Přihlášení současných prvňáčků v průběhu měsíce června.

Doplnění kapacity ŠD 1. týden nového školního roku. Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.
Produkt: Základní škola Ostrava-Mariánské Hory
Autor: Luděk Adamec
Vytvořeno: 15 říjen.
Hodnocení: DUHOVÁ ŠKOLA - multikulturní výchovou k otevřené a tolerantní společnosti

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Body: 5 z 5

Adresa:
ZŠ Ostrava Mariánské-Hory
Gen. janka 1208
Ostrava-Mariánské Hory
70900
Česká republika.
melnick.cz Baterie Ostrava s.r.o.